Czy jest możliwe odliczenie VAT z faktury zakupu okularów dla pracowników?

Firma Podatki Praca dołącz do dyskusji (97) 30.06.2019
Czy jest możliwe odliczenie VAT z faktury zakupu okularów dla pracowników?

Katarzyna Pietruszewska

Firmy często finansują pracownikom zakup okularów korekcyjnych. Może tak być w ramach benefitu albo jest to związane z obowiązkiem wynikającym  z przepisów BHP. Jest to dla nich bardzo korzystne, ponieważ ceny okularów są wysokie. Czy odliczenie VAT z faktury zakupu okularów jest zgodne z przepisami?

Co mówią interpretacje podatkowe?

Wiele lat temu linia orzecznictwa była korzystna dla firm. Odliczenie VAT z faktury zakupu okularów było jak najbardziej możliwe. Obecnie jest mocno ugruntowany pogląd, który jasno odmawia prawa od odliczenia VAT-u. Przykładowo Interpretacja indywidualna z 05.05.2017 r.  Dyrektora KIS  sygn. 2461-IBPP2.4512.94.2017.2.AZE mocno podkreśla  brak prawa pracodawcy do  rozporządzania okularami jako właściciel. Nie ma znaczenia czy faktura jest wystawiona na pracownika czy na firmę. Najważniejsze jest to, że to pracownik dysponuje okularami. Są one dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Korzysta z nich nie tylko w pracy, ale również dla celów prywatnych. Firma nie nabywa faktycznie okularów. Nie doszło więc do przeniesienia rozporządzania okularami jak właściciel pomiędzy zakładem optycznym, a pracodawcą.

W interpretacji czytamy:

Tym samym, w sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez jego pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje kwestia, że to pracodawca, który realizuje obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, finansuje zakup okularów pracownikowi.

Kiedy możemy odliczyć VAT od zakupu okularów dla pracownika?

Teoretycznie możemy odliczyć VAT od faktury zakupu okularów dla pracownika. Będzie to możliwe, wtedy gdy  po nabyciu firma będzie nimi rozporządzać jak właściciel. Będą wtedy używane wyłącznie do celów służbowych, a korzystanie z nich powinno być opisane w regulaminie wewnętrznym firmy. Brzmi naprawdę absurdalnie i trudno sobie wyobrazić takie rozwiązanie w praktyce. Być może są firmy, które stosują takie rozwiązanie, jednak  wdrożenie takiego działania jest wysoce nieżyciowe i mało zdroworozsądkowe.