Partnerzy serwisu:
ecommerce Zakupy

Otrzymałeś towar bez karty gwarancyjnej? Konsekwencje nie takie straszne jak je malują

Mariusz Nyka
27.04.2022
Mariusz Nyka
Mariusz Nyka
27.04.2022
Otrzymałeś towar bez karty gwarancyjnej? Konsekwencje nie takie straszne jak je malują

Wokół faktycznego znaczenia karty gwarancyjnej urosło już wiele mitów. Wiele osób wciąż uważa, że jest ona niezbędnym dokumentem w ewentualnym sporze ze sprzedawcą lub producentem. Pytanie jednak ile jest w tym prawdy? Czy karta gwarancyjna jest potrzebna przy reklamacji?

Karta gwarancyjna – co w przepisach?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że karta gwarancyjna jest wydawana w przypadku udzielenia gwarancji przez sprzedawcę lub producenta. Ta z kolei jest zobowiązaniem dobrowolnym, a więc wcale nie musi nam zostać udzielona. Jeżeli jednak gwarant decyduje się na jej przyznanie, to musi spełnić kilka obowiązków.

Jednym z nich zgodnie z art. 5773 k.c. jest wydanie przez sprzedawcę dokumentu gwarancyjnego, a także porównanie oznaczeń znajdujących się na towarze i na gwarancji. Przepis ten niejako koreluje z art. 546 §2 k.c., który stanowi, iż sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty dotyczące rzeczy. Co do zasady, kartę gwarancyjną powinniśmy zatem znaleźć w pudełku wraz z instrukcją.

Gwarant nie dostarczył dokumentu – jak reagować?

Jeżeli po dokładnym sprawdzeniu upewnimy się, że nie otrzymaliśmy dokumentu gwarancyjnego, powinniśmy działać. Najprościej oczywiście skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze sprzedawcą i spytać, czy w ogóle gwarancja została udzielona. Jeżeli nie, sprawa wyjaśni się sama. W innym przypadku sprzedawca najpewniej dośle nam odpowiedni dokument.

Może się jednak zdarzyć tak, że gwarantem jest producent a nie sprzedawca, który dodatkowo oświadcza nam, iż nie dostał od producenta karty gwarancyjnej. Nie możemy wtedy żądać jej wydania od samego sprzedawcy. Ustawodawca nałożył bowiem na niego obowiązek wydania wszystkich posiadanych przez siebie dokumentów.

Kolejne kroki powinniśmy skierować już bezpośrednio do podmiotu, który udziela gwarancji. Zgodnie z art. 5772 k.c. możemy bowiem żądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku. Pozwoli to na określenie zakresu przysługujących nam praw, czy chociażby czasu trwania gwarancji.

Czy karta gwarancyjna jest potrzebna przy reklamacji?

Teraz załóżmy, że sytuacja jest odwrotna. Gwarant co prawda dostarczył nam wszystkie potrzebne dokumenty, w tym także kartę gwarancyjną, ale ta gdzieś nam przepadła. Tymczasem sprzedawca upiera się, że bez tego dokumentu reklamacji nie rozpatrzy. Czy słusznie? Czy karta gwarancyjna jest potrzebna przy reklamacji?

Otóż niekoniecznie. Dobrym zwyczajem jest oczywiście zabranie ze sobą do sklepu dokumentu gwarancyjnego, co znacznie ułatwi i przyspieszy cały proces reklamacyjny. Jeżeli jednak go nie posiadamy, to nic straconego. W przepisach nie znajdziemy bowiem żadnych uregulować nakazujących rozpatrywanie reklamacji jedynie na podstawie karty gwarancyjnej. Tak naprawdę potrzebujemy jedynie jakiegokolwiek dowodu zakupionego towaru.

Jeżeli gwarant odmawia nam przyjęcia reklamacji bez karty gwarancyjnej, warto poinformować o tym Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. To w wielu przypadkach skuteczny środek dyscyplinujący sprzedawców w zakresie ciążących na nich obowiązków. Poza tym zawsze należy pamiętać, że gwarancja to nie jedyne uprawnienie, z którego możemy skorzystać w przypadku wykrycia wady. Często skuteczniejszą metodą jest złożenie reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi.