Czy pracodawca musi regularnie wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Praca Dołącz do dyskusji
Czy pracodawca musi regularnie wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Pracownik za wykonaną pracę powinien otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. Czy pracodawca musi wypłacać je zawsze w tym samym dniu?

Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie pracownikom zgodnie z umową, którą z nimi zawarł. Zwyczajowo jest to comiesięczna wypłata, dokonywana do 10 dnia każdego miesiąca i płatne jest po wykonaniu pracy, czyli z dołu, chyba, że kontrakt lub umowa głosi inaczej.

Termin wypłaty zawsze powinien być określony z góry i niezmienny, chyba że w umowie zawarto inne zapisy. Wynagrodzenie może trafiać do pracownika nawet co tydzień, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym. Datę też można ustalić dowolnie, ale jeśli nie zostało to zapisane w umowie lub kontrakcie to powinna ona trafiać do pracownika nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.

Oznacza to, że jeśli pracodawca nie może wypłacić pieniędzy po 10-tym, jeśli był to weekend, święto lub inny czas wolny od pracy. W takim przypadku powinien wywiązać się ze zobowiązań wcześniej, chyba że pracownik wyrazi na to zgodę.

Wypłata wynagrodzenia powinna przyjąć formę pieniężną, choć możliwe są także inne formy, ale tylko jeśli w na taki zapis w kontrakcie lub umowie o pracę zgodzi się pracownik lub jest to forma przewidziana układzie zbiorowym pracy. Takimi nietypowymi formami zapłaty za pracę może być wynagrodzenie w naturze, choćby jako jeden z produktów firmy (np. czekoladki, mleko, meble, etc.), karta sportowa do wykorzystania w różnych klubach, dofinansowanie szkoleń, etc. Mogą to być także pakiety medyczne, które są do wykorzystania w prywatnych zakładach usług zdrowotnych. Wynagrodzenie w naturze może być jedynie częścią wynagrodzenia, nie może całkowicie zastąpić formy pieniężnej.

Wynagrodzenie zazwyczaj wypłacane jest na konto bankowe typu ROR, ale może być to także kasa, w której pracownik odbiera wynagrodzenie lub jego ekwiwalent poświadczając ten fakt na specjalnych formularzach.

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia zgodnie z umową? Wynagrodzenie jest mniejsze mimo umowy i gdy nie ma żadnych zastrzeżeń? Premia nie została naliczona zgodnie z umową? Wypłata wpływa z opóźnieniem a na dodatek w ratach? Jeśli tak, to zgłoś się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, z chęcią doradzą i pomogą nawet w najtrudniejszych sprawach.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com