Darowizna dla dziecka. Potraktujcie tę świeżą interpretację fiskusa jak instrukcję, a nie będzie kłopotów

Finanse Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Darowizna dla dziecka. Potraktujcie tę świeżą interpretację fiskusa jak instrukcję, a nie będzie kłopotów

Darowizna dla dziecka jest zwolniona z podatku, ale po spełnieniu pewnych warunków. Pamiętajcie o tym, darując dzieciom pieniądze. Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej pomoże zrobić to tak, by dziecko nie musiało się dzielić z fiskusem.

Darowizna dla dziecka

Niedawno opisywaliśmy, jak darowizna dla wnuka okazała się problematyczna dla obdarowanego. Z informacji Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że darowizna dla najbliższych często bywa źródłem problemów podatkowych dla obdarowanych. Fiskus nie odpuszcza, jeśli chodzi o sposób przekazania pieniędzy. Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia z podatku, między innymi, dzieci.

Problem dotyczy sytuacji, w której wartość darowizny przekracza 10 434 zł. Do tej kwoty nie trzeba jej zgłaszać skarbówce. Nie ma też wymogów co do sposobu przekazania. Jest jednak jedna rzecz, na którą warto tu zwrócić uwagę. Przepis mówi o wartości majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Czyli te 10 434 zł to jest łączna kwota, która można przekazać w tym czasie bez zgłaszania. Przy większej kwocie konieczne jest zawarcie umowy między rodzicami a dzieckiem. Obdarowany musi zgłosić darowiznę w ciągu 6 miesięcy do urzędu skarbowego.

Zrobimy to tak

Wróćmy do interpretacji. Podatniczka we wniosku o nią tak opisała swoją sytuację. Zamierza zawrzeć z rodzicami umowę darowizny. Rodzice chcą jej przekazać pieniądze, pochodzące z ich majątku wspólnego. Matka podatniczki przyjdzie do banku, w którym córka ma konto i tam wpłaci pieniądze. Rodzice konta nie mają. Ojciec udzieli matce upoważnienia.

Córka zamierza zgłosić fakt darowizny we właściwym Urzędzie Skarbowym w ciągu sześciu miesięcy od dnia ich wpłaty na jej konto. Wykazując na dwóch odrębnych zgłoszeniach o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 po połowie kwoty darowanej przypadającej na każdego z jej rodziców. Darowizna zostanie dodatkowo udokumentowana potwierdzeniem wpłaty objętej umową kwoty darowizny na jej rachunek bankowy w placówce banku, który prowadzi jej konto. Podatniczka pyta czy w tej sytuacji może skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Ulga się należy

W interpretacji Dyrektor KIS przypomniał o dwóch warunkach zwolnienia. Zgłoszeniu w ciągu 6 miesięcy oraz udokumentowania otrzymania pieniędzy „dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”. Jak czytamy w interpretacji,

Oba z powyższych warunków zostaną spełnione, a przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wykluczają dokonania wpłaty środków pieniężnych objętych umową darowizny na rachunek osobiście przez jednego z darczyńców-współmałżonków, posiadających wspólność majątkową. (…) Z  art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że podstawowym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, poza zgłoszeniem nabytych środków pieniężnych naczelnikowi urzędu skarbowego (za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4a ust. 4) jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy. Na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Dyrektor zgodził się z występującą o interpretację podatniczką, że jeśli przekazanie darowizny nastąpi w sposób, jaki opisała, to może skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

Pamiętajcie o wpłacie lub przelewie

Dalej Dyrektor KIS pisze, że należy podkreślić, że zgodnie z wolą ustawodawcy pewność prawnopodatkowa nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny jest zachowana wówczas, gdy ponad wszelką wątpliwość zostanie stwierdzone, że wpłacone pieniądze pochodzą od darczyńcy. Dlatego udokumentowanie przekazania pieniędzy dowodem wpłaty przez darczyńcę na rachunek obdarowanego powinno się odbyć w sposób zapewniający identyfikację stron umowy.

Podsumowując, jeśli chcecie przekazać swojemu dziecku kwotę większą, niż 10 434 zł, to musi być sporządzona umowa darowizny. Jeśli macie konto, zróbcie przelew. Jeśli nie macie, idźcie do banku, SKOK-u lub na pocztę i tam wpłacajcie pieniądze na konto dziecka. Od tego dnia ma ono 6 miesięcy, by to zgłosić swojemu urzędowi skarbowemu wraz z dowodem przekazania pieniędzy. Jeśli darczyńcami są oboje rodzice, obdarowany musi zrobić dwa zgłoszenia. Tak wynika z interpretacji 0111-KDIB2-2.4015.110.2022.1.DR wydanej 18 października 2022 roku.

Jeśli tak postąpicie, to nie powinno być kłopotów i nie trzeba będzie dzielić się z fiskusem. Przypomnę jeszcze tylko, że kwota 10 434 zł obowiązuje od 13 października tego roku. Wcześniej dla pierwszej grupy, do której zalicza się osoby najbliższe darczyńcy w tym dzieci, było to 9637 zł. Nowy limit dotyczy darowizn otrzymanych od 13 października 2022 roku.