Nowe formy bezzwrotnej pomocy dla przedsiębiorców w dwóch województwach. Nabór do jednego z programów rusza już jutro

Finanse Firma dołącz do dyskusji (112) 30.06.2020
Nowe formy bezzwrotnej pomocy dla przedsiębiorców w dwóch województwach. Nabór do jednego z programów rusza już jutro

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy z dwóch województw mogą starać się o zupełnie nową formę pomocy. Muszą się jednak pospieszyć – w jednym nabór rusza już jutro, a limit wniosków, które można złożyć w naborze, jest stosunkowo niski. W przypadku drugiego o wsparcie można wnioskować do 13 lipca, jednak kryteria są nieco bardziej skomplikowane. 

Dotacje dla firm: koronawirus wymusił uruchomienie pomocy, jednak nie wszędzie jest ona taka sama

Dotacje na kapitał obrotowy dla małych firm wywołują sporo kontrowersji – nie wszyscy mniejsi przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie z tego programu. Jest to dyskusyjna praktyka, a RPO już zwrócił się do minister Emilewicz o podjęcie odpowiednich działań.

Powody do radości mają jednak mieszkańcy dwóch województw, w których dotacji na bieżącą działalność gospodarczą wprawdzie nie ma i raczej nie będzie, ale za to są inne, atrakcyjne programy. W lubuskim ruszą Lubuskie Bony Wsparcia, w województwie łódzkim ŁARR umożliwia wnioskowanie o bezzwrotne dofinansowanie.

Lubuskie Bony Wsparcia: warunki programu, nabór wniosków – szczegóły

Warunki skorzystania z lubuskich bonów są bardzo podobne do warunków dotacji na kapitał obrotowy. Firma musi przynależeć do sektora MŚP, mieć siedzibę na terenie województwa, a udokumentowany spadek przychodów powinien wynosić co najmniej 25 proc. Wniosek mogą składać przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2020 r. oraz – uwaga – zadeklarują prowadzenie działalności przez kolejne trzy lata po rozliczeniu wsparcia oraz utrzymają przez kolejny rok miejsca pracy według stanu zatrudnienia na 30 kwietnia 2020 r. Oprócz tego firma nie może mieć zaległości z tytułu podatków czy składek ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r., a otrzymana do tej pory pomoc w związku z COVID-19 nie mogła łącznie przekroczyć kwoty 800 000 euro.

Co ważne, bon można wykorzystać zarówno na cele inwestycyjne jak i obrotowe. Bieżące wydatki mogą stanowić maksymalnie 50 proc. wartości przedsięwzięcia. Maksymalny poziom dofinansowania bonu wynosi 95 proc. Pod względem kwot samozatrudnieni mogą otrzymać maksymalnie 50 tys. zł, mikroprzedsiębiorcy – 120 tys. zł, a małe i średnie firmy – do 200 tys. zł.

Jak złożyć wniosek? Wersja edytowalna wniosku znajduje się na tej stronie, razem z instrukcją jego wypełnienia. Wniosek, razem z podpisanymi załącznikami należy złożyć przez specjalny system składania wniosków. Przedsiębiorcy muszą w tym celu założyć najpierw konto na stronie https://wnioski.bonywsparcia.ziph.pl/.

Na uwagę zasługuje fakt, że operator wniosków udostępnił wiele informacji dopiero… wczoraj.

Nabór wniosków rozpocznie się już jutro o godz. 9:00. Potrwa (teoretycznie) do 31 sierpnia, jednak nabór zostanie zawieszony gdy liczba wniosków przekroczy 250. Jeśli łączna wartość dofinansowania w ramach tych wniosków nie przekroczy 150 proc. dostępnej alokacji, operator zarejestruje kolejne 50 wniosków.

Nie wiadomo, czy w lubuskim oprócz tego będą dodatkowe dotacje dla firm, które koronawirus pozbawił części przychodów.

Dotacje dla firm: koronawirus wymusił też pomoc dla przedsiębiorców z łódzkiego

Na uwagę zasługuje też program bezzwrotnego dofinansowania dla firm poszkodowanych przez epidemię koronawirusa. Ze środków przyznanych w ramach programu ŁARR (Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego) można sfinansować przede wszystkim koszty inwestycji. Możliwe jest też jednak sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników pracujących przy projekcie czy organizacji szkoleń dla nich.

Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć wniosek, muszą udowodnić negatywny wpływ epidemii koronawirusa na swoją działalność. Kryteria w tym wypadku nie są jasno określone, ale ŁARR wymienia kilka hipotetycznych sytuacji, które mają zobrazować, co może zostać wzięte za negatywne skutki. Przedsiębiorca może m.in.:

  • zanotować spadek obrotów powyżej 20 proc.,
  • wykazać zerwanie łańcucha dostaw uniemożliwiające prowadzenie dotychczasowej działalności,
  • zerwanie umowy o współpracę z dotychczasowymi partnerami
  • brak możliwości wykonywania działalności

Dodatkowo przedsiębiorca przed dniem złożenia wniosku musi prowadzić działalność co najmniej od 9 miesięcy. Należy też pamiętać, że zgodnie z regulaminem

przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią
się do osiągnięcia celu określonego dla Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP w ramach Osi
priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020

Firma musi też mieć siedzibę na terenie województwa. W przypadku osób fizycznych – na terenie województwa ma znajdować się stałe miejsce wykonywania działalności.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków jest już otwarty i potrwa do 13 lipca bez względu na liczbę złożonych wniosków.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby – osobiście (w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), elektronicznie (za pośrednictwem systemu informatycznego IP) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Co ważne, przedsiębiorca składający wniosek w Centrum musi umieścić wypełniony wniosek w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD) i przekazać go pracownikom razem z papierową wersją wniosku.

Elektronicznie można złożyć wniosek poprzez stronę https://bip.cop.lodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy/. Formularz wniosku jest z kolei udostępniony na tej stronie, razem z potrzebnymi załącznikami i szczegółowymi zasadami konkursu.

Wnioski mogą składać zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i małe i średnie firmy. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. wartości projektu, maksymalna kwota zaś – to nawet 1 mln zł. Umowa o dofinansowanie zostaje zawarta na realizację konkretnego projektu wskazanego przez przedsiębiorcę.

Na razie nie wiadomo, czy dotacje dla firm, które ucierpiały przez koronawirus, ograniczą się wyłącznie do tego programu.