Księży ubywa, za to Fundusz Kościelny rośnie. Przekroczył 200 mln zł

Państwo Dołącz do dyskusji
Księży ubywa, za to Fundusz Kościelny rośnie. Przekroczył 200 mln zł

Pomimo systematycznego spadku liczby księży Fundusz Kościelny w ciągu ostatniej dekady zanotował ponad dwukrotny wzrost. W ubiegłym roku w Fundusz Kościelny wpompowano około 200 mln zł. I wszystko wskazuje na to, że zgodnie ze zwyczajem, wkrótce będzie to jeszcze więcej.

Według danych z Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań KEP wskazują, że w ciągu roku akademickiego 2022/23 drogę formacji kapłańskiej rozpoczęło 338 kandydatów. Rok wcześniej było ich 356. Choć można by to uznać za standardowe wahania, o wiele gorzej sytuacja prezentuje się, gdy spojrzymy na nią w szerszej perspektywie. W ciągu ostatnich dwóch dekad zaobserwowano drastyczny spadek liczby osób decydujących się na studia w seminariach. Liczba chętnych zmniejszyła się o ponad połowę. Dziś w diecezjalnych szkołach duchownych kleryków bywa mniej niż 20. I choć liczba kapłanów spada, Fundusz Kościelny puchnie. W ubiegłym roku miał opiewać na 192,8 mln zł. Ostatecznie jednak tę wartość zwiększono i przeznaczono na fundusz 200,2 mln zł. Dekadę wcześniej było to ponad o połowę mniej.

Czemu służy Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny ustanowiono na mocy art. 8 Ustawy z 20 marca 1950 roku o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.). Powołano go jako formę rekompensaty za nieruchomości ziemskie, które państwo przejęło od kościołów.

Środki zgromadzone w funduszu służą m.in. do pokrywania kosztów remontów i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej, wspomagania kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej i przede wszystkim – właśnie z tych pieniędzy są finansowane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.

Składki na Fundusz Kościelny rosną w związku z minimalnym wynagrodzeniem. To wzrasta, jednak i inflacja wciąż nie daje nam spokoju, choć jest dużo niższa niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jak poinformował Narodowy Bank Polski, w czerwcu 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11,1 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie określono na 11,5 proc. r/r.

Jak pokazują plany na bieżący rok, niewykluczone, że Fundusz Kościelny znów urośnie. Tym razem do 216 mln zł.

Na jaką emeryturę może liczyć ksiądz?

W wielu przypadkach emerytura księdza nie odstaje od emerytury przeciętnego Kowalskiego. Świadczenie emerytalne duchownych, którzy płacili składki od najniższej krajowej, będzie skromne – wyniesie nieco ponad 1000 zł. Księża pracujący w szkołach lub na uczelniach, zarabiają więcej, dlatego i na wyższą emeryturę mogą liczyć. Jednak i w tym przypadku nie będą to zawrotne sumy. Na jesień życia dostaną średnio 2500 zł co miesiąc.

Podobnie jak inni mężczyźni w Polsce księża otrzymują emeryturę z ZUS-u po ukończeniu 65 roku życia. Dodatkowe świadczenia z Funduszu Kościelnego, a w efekcie wyższa emerytura, przysługują im, gdy skończą 75 lat.