Czeka nas chaos. Biała lista podatników VAT wchodzi już niebawem, a lista problemów cały czas się wydłuża

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (278)
Czeka nas chaos. Biała lista podatników VAT wchodzi już niebawem, a lista problemów cały czas się wydłuża

Już od 1 września zgodnie z nowymi przepisami obowiązuje biała lista podatników VAT. Jest to nowy wykaz, który obejmuje podmioty zarejestrowane, niezarejestrowane oraz wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Przed płatnością  zweryfikujemy z wykazem rachunki rozliczeniowe lub imienne w SKOK kontrahenta. Ministerstwo Finansów w sierpniu udostępniło do testów interfejs API. Pozostało zaledwie kilka dni, a problemy się mnożą.

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. zapłata na rachunek VAT, którego nie będzie na wykazie ma wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Podatnicy unikną sankcji po pierwsze płacąc split payment , po drugie, jeżeli w terminie do 3 dni od dokonania płatności zgłoszą wpłatę na rachunek inny, niż na wykazie do urzędu skarbowego właściwego dla dostawcy. Jeżeli rachunków spoza wykazu po weryfikacji będzie dużo to termin jest bardzo krótki. Ponadto sprawy nie ułatwi fakt, że informacja dotyczy urzędu właściwego dla kontrahenta.

Interfejs API: co o nim wiemy?

Interfejs API zakłada dwie metody odpytywania o dane z wykazu. Pierwsza z nich to metoda pełna „search”. Korzystając z tej metody wybieramy jeden z parametrów tj. NIP, fragment nazwy, REGON lub numer rachunku bankowego oraz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie. Uzyskamy cały zakres danych podmiotów, o które pytamy oraz unikalny identyfikator zapytania.

Druga metoda uproszczona „check” połączy nas z Wykazem jak wprowadzimy: NIP lub REGON, Numer rachunku, datę na jaki dzień ma być udzielona odpowiedź. Otrzymamy odpowiedź TAK lub NIE, co oznacza że rachunek jest lub nie jest przypisany do podmiotu oraz elektroniczny klucz.

I teraz ciekawa informacja – korzystanie z API jest limitowane! Możemy złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie, co daje łącznie 300 podmiotów. Jeżeli wyczerpiemy limit zapytań do API dostęp będzie zablokowany do godziny 0:00.

Większe firmy ta informacja z całą pewnością co najmniej zaniepokoiła. Już na etapie projektowania ustawy wielu specjalistów miało wątpliwości, czy nowy wykaz będzie w stanie obsłużyć większą liczbę zapytań. Jednak okazuje się, że rozwiązaniem dla masowej weryfikacji transakcji w systemach finansowo-księgowych będzie plik tekstowy, który jest drugą formą weryfikacji wykazu. Zawiera on pełną listę par NIP – rachunek. Lista uwzględnia możliwość weryfikacji rachunków powiązanych z rachunkami rozliczeniowymi w połączeniu z identyfikatorem podatkowym podmiotu. Dane do pobrania MF opublikuje codziennie na swojej stronie  i zaktualizuje raz na dobę w dni robocze.  W pliku będą wszystkie aktualne dane z wykazu.

Biała lista podatników VAT – weryfikacja nie będzie prosta

Ręczne sprawdzanie kontrahentów z wykazem jest możliwe tylko w przypadku bardzo małych podmiotów. W doskonałej większości wypadków sprawdzanie rachunków odbędzie się automatyczne. Tymczasem proponowana przez MF masowa weryfikacja danych z pliku tekstowego wiąże się z koniecznością codziennego pobierania pliku ze strony.

Poza tym cały czas jest wiele wątpliwości związanych z rachunkami technicznymi/wirtualnymi itd. Z odpowiedzi na interpelację poselską nr 32747 w sprawie braku wirtualnych rachunków rozliczeniowych, powierniczych i depozytowych na tzw. białej liście wynika, że MF niektóre problemy podatników rozwiąże dopiero pod koniec roku. Będą to zasady bezpieczeństwa dokonywania płatności na wirtualne rachunki. Zgodnie z informacją

obecnie trwają prace w kierunku opracowania wymagań związanych z wykazem podatników VAT, w tym również w zakresie wykorzystania tzw. „masek” do weryfikacji rachunków

Poza tym Ministerstwo przygotuje objaśnienia podatkowe na które z całą pewnością czekają z niecierpliwością wszyscy księgowi.