Nałożone kary mają zmusić PKP PLK do poprawy bezpieczeństwa i lepszego przekazywania komunikatów pasażerom

Transport Dołącz do dyskusji
Nałożone kary mają zmusić PKP PLK do poprawy bezpieczeństwa i lepszego przekazywania komunikatów pasażerom

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe została ukarana przez Urząd Transportu Kolejowego za szereg nieprawidłowości w ruchu kolejowym. Tłem sprawy jest m.in. złe prowadzenie informacji pasażerskiej. Jednak to nie wszystkie powody reakcji UTK na działania tej spółki kolejowej. W sprawie gromadzony jest obszerny materiał dowodowy, niezbędny do przeprowadzenia rzetelnego postępowania administracyjnego. PKP PLK ma także wdrożyć pilne działania naprawcze, których celem ma być lepsze informowanie podróżnych, a także sprawniejsze konstruowanie rozkładu jazdy.

Postępowania administracyjne dotyczą szeregu nieprawidłowości w ruchu kolejowym

Po wykonaniu trzech kontroli nas stacji Warszawa Zachodnia wykazano szereg nieprawidłowości, które mają wpływ na komfort podróżowania pasażerów. UTK wzięła także pod uwagę chaos, jaki panował na WWK po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy.

Wyniki kontroli w PKP PLK były miażdżące dla spółki. Oprócz bałaganu w rozkładzie jazdy, w wielu wypadkach nadmiernym obciążani byli także dyżurni ruchu. Najbardziej bulwersującym skutkiem tego działania było kilkukrotne skierowanie pociągów na niewłaściwy tor, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia pasażerów. Nieprawidłowości dotyczyły także systemu zarządzania bezpieczeństwem, który powodował przydzielanie tras pociągów, które były nierealne do wykorzystywania.

Kontrole dotyczyły przede wszystkim WWK, ale mogą mieć wpływ na komfort podróżowania w pasażerów w całym kraju

W tej sprawie wykorzystywane były także liczne skargi pasażerów, którzy byli permanentnie wprowadzani błąd, co skutkowało niemożnością znalezienia właściwego peronu, a także planowego odjazdu lub przyjazdu pociągu.

Błędy w prowadzeniu ruchu dyżurnych, a także nieodpowiednie organizowanie stanowisk pracy pracowników PKP PLK to jedne z głównych zarzutów, jakie zostały sformułowane pod adresem zarządu spółki. Urząd Transportu Kolejowego chce także, aby zarządzanie kompetencjami w spółce uległo drastycznej zmianie.

Urząd nakłada kary, spółka broni się argumentami o przeciążonym węźle Warszawa Zachodnia

Groźba kar finansowych zmusiła zarząd PKP PLK do reakcji. Rzecznik prasowy spółki informował o stanowisku kolejarzy, a nieprawidłowości, które wpływały na komfort i bezpieczeństwo podróżnych, tłumaczył przeciążeniem węzła Warszawa Zachodnia, a także jego zakrojoną na szeroką skalę modernizacją. Uchybienia w bezpieczeństwie i komforcie pasażerów rzecznik próbował usprawiedliwiać także dużą liczbą pociągów (przez stację w ciągu doby przejeżdża kilkaset składów kolejowych).

UTK jest nieugięty i nakłada kary, których nie ma zamiaru łagodzić. Zwłoka w decyzji PKP PLK od 24 lipca 2023 r. skutkowała nałożeniem na spółkę kary w wysokości 250 114 zł.