Kary za brak OC w 2020 – kierowców czekają wysokie podwyżki

Moto Dołącz do dyskusji (154)
Kary za brak OC w 2020 – kierowców czekają wysokie podwyżki

Dynamicznie wzrasta płaca minimalna. Właśnie dlatego kary za brak OC w 2020 r. osiągną rekordowy dotąd wymiar i wyniosą ponad 5000 zł. W 2024 r. za brak OC zapłacimy już 8000 zł.

Bogatsze społeczeństwo, wyższe kary

Naturalną konsekwencją wzrostu płacy minimalnej jest podwyżka wszystkich zależnych od niej opłat. Realizacja obietnicy wyborczej PiS zaowocuje więc m.in. ponownym wzrostem kar za brak OC. Przypomnijmy, że do roku 2024, płaca minimalna ma wzrosnąć do poziomu 4 tys. zł brutto. Zgodnie z przepisami, wzrost sankcji za przerwanie ciągłości w ubezpieczeniu OC pojazdu nie wymaga żadnych decyzji rządu. Zapisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowią bowiem, że przewidziane dla kierowców kary będą rosły proporcjonalnie do wzrostu płacy minimalnej.

Kary za brak OC w 2020

W związku z tym w przyszłym roku Polacy za roztargnienie ponownie zapłacą więcej. O ile? Wynagrodzenie minimalne 2020 wzrośnie aż o 350 zł w stosunku do obecnie obowiązującej stawki i wyniesie 2600 zł. Oznacza to, że przewidywane kary za brak OC w 2020 r. powyżej 14 dni wyniosą:

  1. Dla posiadaczy samochodów osobowych: dwukrotność płacy minimalnej, tj. 5200 zł (4500 zł w 2019, wzrost o 700 zł);
  2. Dla posiadaczy motocykli i motorowerów: jedną trzecią płacy minimalnej, tj. 870 zł (750 zł w 2019, wzrost o 120 zł);
  3. Dla posiadaczy samochodów ciężarowych, autobusów oraz ciągników samochodowych: trzykrotność płacy minimalnej, tj. 7800 zł (6750 zł w 2019, wzrost o 1050 zł).

Stawki za brak kontynuacji OC od 4 do 14 dni wynoszą połowę wskazanych powyżej stawek. Brak kontynuacji do 3 dni – 20 procent wskazanych stawek.

Rekordowe podwyżki

Jak łatwo policzyć, jeżeli PiS wywiąże się z zapowiadanych obietnic wyborczych i wprowadzi płacę minimalną w wysokości 4 tys. zł, to posiadacz samochodu osobowego, który zagapi się i spóźni z wykupieniem OC o 3 dni, zapłaci 1600 zł kary. Jak dotąd najczęściej notowane opóźnienia powyżej 14 dni będą wiązały się zatem z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 8000 zł.

Żyje się lepiej?

Jak wynika z zestawienia jednej z porównywarek ubezpieczeniowych, od 2012 r. do 2020 r. kara za brak kontynuacji OC wzrosła od 3000 zł do 5200 zł. Z retoryki polityków wynika, że jako naród jesteśmy bogatsi i żyje nam się lepiej, z sondaży – już niekoniecznie (zob.: bogactwo w Warszawie).

Ceny OC oraz kary za brak kontynuacji OC sukcesywnie wzrastają i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie tendencja ta miała ulec zmianie.