Kukiz i PiS zmienią Konstytucję?

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (20)
Kukiz i PiS zmienią Konstytucję?

Kukiz i PiS zmienią Konstytucję? Ruch Pawła Kukiza przedłożył projekt ustawy, której celem jest zmiana Konstytucji. Na czym zmiany miałyby polegać i czy realne jest ich wprowadzenie?

Wstępnie wydaje się, że taka możliwość istnieje, gdyż  Sejm podjął decyzję o tym, że projekt ustawy nie zostanie odrzucony.

Projekt wpłynął do Sejmu 17 grudnia 2015 r., a wnioskodawcy uzasadnili propozycję zmian tym, że w ich ocenie niedopuszczalnym jest, aby w przypadku orzekania o zgodności z Ustawą Zasadniczą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym orzekał sam Trybunał. W ocenie Wnioskodawców jest to zaprzeczenie zasady nemo iudex in causa sua (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie).

Kukiz i PiS zmienią Konstytucję?

Ponadto, wskazano – odnośnie zmiany trybu wybierania sędziów TK, że połowa członków Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jest powoływana przez Bundestag, a połowa bezpośrednio przez Bundesrat. W obu przypadkach wymagana jest większość 2/3

W/w proponuje by wprowadzić w Konstytucji następujące zmiany:

  • Sąd Najwyższy orzeka o zgodności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucji, z Konstytucją oraz z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
  • Trybunał Konstytucyjny składa się z 18 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny;
  • Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
  • Kadencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasa w 60 dniu od dnia jej wejścia w życie. Na ich miejsce zostaną powołani nowi sędziowie, wybrani na zasadach określonych w Konstytucji według jej brzmienia po przyjęciu niniejszej ustawy i w innych właściwych przepisach.

Dosyć ciekawe jest uzasadnienie w zakresie wygaszenia mandatów dotychczasowych sędziów TK ,,(…) doniosłość proponowanych zmian, koniecznym jest wygaszenie mandatów dotychczasowych sędziów i zastąpienie ich nowymi sędziami powołanymi zgodnie z nowym brzmieniem Konstytucji.”

Czy ustawa zmieniające Konstytucję może wejść w życie?

Zgodnie z Konstytucją do jej zmiany wymagana jest 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jaką większość w Sejmie ma PIS i Kukiz? 277 posłów, wymagana większość to 307 posłów. W konsekwencji zmiana byłaby możliwa, gdyby zagłosowało również za 30 posłów innych partii (przy założeniu oczywiście, że wszyscy posłowie będą obecni). PSL dysponuje 16 głosami, Nowoczesna, której raczej z w/w partiami nie jest po drodze 28 głosami. Przy tym PO posiada 138 posłów, a więc w przypadku, gdyby nastąpił odpływ posłów z w/w partii zmiana Konstytucji byłaby możliwa.

W obecnej jednak sytuacji politycznej, jak się wydaje zmiana nie nastąpi.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: „Kukiz i PiS zmienią Konstytucję” z Shutterstock