Nie masz pomysłu na karierę? Monter nawierzchni kolejowej, dekarz czy technik spawalnictwa na gwałt potrzebni

Państwo Praca Dołącz do dyskusji (20)
Nie masz pomysłu na karierę? Monter nawierzchni kolejowej, dekarz czy technik spawalnictwa na gwałt potrzebni

Lista najpotrzebniejszych zawodów 2021 na krajowym i wojewódzkim rynku pracy po raz trzeci została opublikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w „Monitorze Polskim”. Na podstawie badań IBE i statystyk GUS-u resort wskazuje jakie dziedziny szkolnictwa branżowego są najbardziej perspektywiczne zarówno dla uczniów, jak i placówek, w których ofercie znajdą się programy nauczania prognozowanych profesji.

Lista najpotrzebniejszych zawodów 2021

Po raz pierwszy listę najpotrzebniejszych zawodów ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa MEN opublikowało w 2019 roku. Choć poszczególne profesje zmieniają się z roku na rok, charakter pracy jest ten sam. Państwu potrzebni są pracownicy z „fachem w rękach”. Dzięki liście szkoły o profilu branżowym mogą dostosować swoją ofertę na 2021/2022 do zawodów, które na lokalnym rynku znajdują największe zapotrzebowanie. W ramach nowelizacji o przepisach prawa oświatowego samorządy otrzymają większą subwencję na 2022 rok na wszystkie szkoły, które oferują przygotowanie do wykonywania rekomendowanych profesji. Wyższe finansowanie samorządów w ramach kształcenia do zawodu obwieszczonego w prognozie trwa przez wszystkie lata realizacji danego profilu nauczania.

Swoją prognozę MEN opiera na danych Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowanych w głównej mierze na podstawie statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. W pracach na nad określeniem listy biorą udział również ministrowie, odpowiadający za sektory, do których przynależą poszczególne zawody.

Prognoza ma pomóc rządowi w precyzyjnym finansowaniu przygotowania do zawodów, które według danych ekonomicznych, demograficznych i edukacyjnych w ujęciu regionalnym, ogólnokrajowym i branżowym, przyczyni się do przeciwdziałania bezrobociu i po prostu zwróci się państwu w postaci świadczenia najpotrzebniejszej ze względu na rozwój państwa pracy.

W 2021 lista najpotrzebniejszych zawodów na rynku krajowym jest następująca

Automatyk, dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter nawierzchni kolejowej, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Kolejność prezentowania zawodów na wszystkich listach, opublikowanych w Obwieszczaniu Ministra Edukacji („Monitor Polski” 2021 poz. 122), jest alfabetyczna. Wśród tegorocznych profesji po raz pierwszy pojawiły się zawody takie jak dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk i monter nawierzchni kolejowej. W przypadku pierwszego zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników branży dekarskiej jest większe niż liczba osób, które obecnie kształcą się w tym kierunku. Druga z kolei profesja zacznie funkcjonować, jak zawód od września 2021. Jak pisze Departament Informacji i Promocji MEN, według analiz branży należy umożliwić w tej dziedzinie uzyskanie bardziej zaawansowanych kwalifikacji. Technik robotyk również jest zawodem, który jako taki pojawi się na rynku pracy we wrześniu tego roku, a jego zapotrzebowanie wynika z coraz dynamiczniejszych zmian technologicznych. Monter nawierzchni kolejowej zaś pojawił się w zestawieniu najpotrzebniejszych zawodów w związku z planowanym rozwojem infrastruktury kolejowej, „m.in. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego”, podpowiada komunikat MEN.