Milion. Tyle piw chciała rozdać Żabka. Przecież nikt tyle nie wypije – oburzał się konsument

Biznes Zakupy Dołącz do dyskusji
Milion. Tyle piw chciała rozdać Żabka. Przecież nikt tyle nie wypije – oburzał się konsument

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działający przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, wydał decyzję dotyczącą skargi na kampanię reklamową sieci sklepów Żabka Polska sp. z o.o. W dniu 15 listopada 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta, Komisja postanowiła skargę oddalić.

Skarga dotyczyła reklamy internetowej promującej loterię zdrapkową „Loteria Zdrapkowa 2023 r.”, której elementem była kampania rozdawnicza piwa. Skarżący zarzucił, że reklama narusza przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, twierdząc, że zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu poprzez hasło „Żabka rozdaje milion piw i kasę na zakupy”.

Żabka tłumaczy, że z tym milionem piw to nie tak, jak konsument myśli

Żabka Polska sp. z o.o. odpierała zarzuty, podkreślając, że kampania spełnia wymogi etyczne, a liczba „milion piw” odnosi się do całkowitej puli nagród w loterii, a nie do zachęty do nadmiernego spożycia przez jednego konsumenta.

Komisja Etyki Reklamy, po analizie materiałów i przepisów Kodeksu Etyki Reklamy, uznała, że reklama nie narusza zasad etyki. Zespół Orzekający nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że reklama zachęca do nieodpowiedzialnego lub nadmiernego spożycia piwa. Zauważono, że reklama nie była kierowana do niepełnoletnich i nie zawierała elementów mogących sugerować skierowanie do młodszej grupy odbiorców.

Decyzja Komisji podkreśla ważność przestrzegania zasad etyki w reklamach alkoholu, które są szczególnie wrażliwym obszarem reklamowym, a ponadto stały się ostatnio przedmiotem ożywionej dyskusji (np. Palikot z Wojewódzkim regularnie reklamują mocne alkohole, co jest bezprawne. Złapany za rękę Palikot wypuszcza bełkotliwe orędzie czy Jan Śpiewak znowu donosi. Tym razem na to, że Kanał Sportowy reklamuje swoje własne piwo z Żabki ). Podkreślono również znaczenie staranności w kierowaniu takich reklam do odpowiedniej grupy docelowej, jaką stanowią osoby pełnoletnie.

Czy powinno się reklamować piwo w appkach?

Komisja Etyki Reklamy, działając na zasadach dobrych obyczajów, odpowiedzialności społecznej i uczciwej konkurencji, po raz kolejny potwierdziła swoją rolę jako organu dbającego o etyczne aspekty reklamy w Polsce.

Decyzja ta stanowi oczywiście kolejny kamyczek do ogródka dyskusji na temat granic reklamowania alkoholu i roli etyki w marketingu. Podczas gdy promocje i kampanie marketingowe są nieodłącznym elementem handlu, istotne jest, aby przestrzegać zasad odpowiedzialności społecznej, szczególnie w kontekście produktów o szczególnym znaczeniu dla zdrowia publicznego, jakim jest alkohol. Coś mi podpowiada, że rok 2024 będzie rokiem wytyczania granic w tym zakresie.