Ministerstwo ma nowy plan dla osób biernych zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje

Państwo Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Ministerstwo ma nowy plan dla osób biernych zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje

W wykazie prac legislacyjnych rządu związanych z kolejnym kamieniem milowym w ramach KPO, znalazły się nowe projekty. Będą one dotyczyć aktywizacji osób biernych zawodowo, ale także tych, które chcą rozpocząć szkolenia i prace w innym mieście. Resort poinformował także, że pierwszeństwo skorzystania z nowych rozwiązań prawnych będą mieć bezrobotni członkowie rodzin, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Wprowadzona zostanie pożyczka edukacyjna w wysokości 400 proc. średniego wynagrodzenia

Wsparcie tego typu istnieje w tej chwili w nieco innej formie. Mogą z niego korzystać bezrobotne osoby, które ukończyły 30. rok życia. Po wprowadzonych przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zmianach pożyczka edukacyjna będzie obejmowała wszystkich bezrobotnych bez względu na wiek. Z tej formy pomocy będą mogły korzystać osoby, które chcą opłacić koszty szkolenia zawodowego, studiów podyplomowych czy kontynuować naukę w innej formie. Ważnym aspektem wprowadzenia nowego rozwiązania przez resort będzie możliwość umorzenia nawet 20 proc. kwoty pożyczki edukacyjnej.

MRPiPS chce wspierać osoby bezrobotne i zwiększać ich mobilność

Zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy były zapowiadane od dłuższego czasu. W obecnej chwili ministerstwo przygotowuje się do wprowadzenia dużych zmian, które mają objąć system aktywizacji osób bezrobotnych. Projekt zakłada między innymi kładzenie nacisku na wsparcie osób bez pracy w wieku do 30 lat. Za aktywizację bezrobotnych będą odpowiadali doradcy ds. osób młodych. Ocenie będą poddawane także umiejętności cyfrowe danej osoby.

Osoby bezrobotne będą mogły wybrać urząd pracy, z którym chcą podjąć współpracę

Bardzo duże zmiany są szykowane również dla osób, które do tej pory nie były zadowolone ze współpracy ze swoim urzędem pracy. Po zmianach przepisów będą one mogły rozpocząć współpracę z placówką w innym mieście. Takie rozwiązanie ma zwiększać mobilność i szanse na znalezienie pracy przez osobę bezrobotną i sprawiać, że nie będzie ona już musiała być niejako sztywno przypisana do swojego miejsca zameldowania.

Oprócz zmiany przepisów regulujących zatrudnianie stażystów ministerstwo wprowadzi także ułatwienia dla firm dotyczące zatrudniania seniorów

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie mężczyzny, który ukończył 65 lat i kobiety, która ukończyła 60 lat. Dofinansowanie w tym wypadku wyniesie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tego typu dofinansowanie będzie przysługiwać przez 24 miesiące, a pracodawca będzie zobowiązany do zatrudnienia seniora przez kolejne 12 miesięcy.