Rejestracja w TVN.pl sugeruje konieczność akceptowania zgód marketingowych. Stacja uczyni proces bardziej przejrzystym

Codzienne Prawo Dołącz do dyskusji (468)
Rejestracja w TVN.pl sugeruje konieczność akceptowania zgód marketingowych. Stacja uczyni proces bardziej przejrzystym

Rejestrując konto w serwisie TVN.pl, pozwalające na m.in. dostęp do materiałów premium, wymaga się nie tylko zaakceptowania regulaminu, ale także udzielenia zgody marketingowej. Czy obowiązujące prawo w ogóle pozwala na taki wymóg?

Aktualizacja 26.05.2020 r.

Po naszej publikacji skontaktowała się z nami TVN Discovery Polska wskazując, że akceptacja zgody marketingowej nie jest wymagana. Do rejestracji konta wystarczy jedynie zaznaczenie drugiego suwaka. Jednocześnie stacja przyznała, że czerwona gwiazdka przy pierwszym polu „Regulamin serwisu oraz zgoda marketingowa”, którego zaznaczenie nie jest konieczne do rejestracji konta, może wprowadzać w błąd i rozpoczęto prace nad poprawieniem tej kwestii.

W kwestii dotyczącej oznaczenia czerwoną gwiazdką okienka jednoczesnej akceptacji regulaminu i zgody marketingowej (co może sugerować, że zaznaczenie tej opcji jest obowiązkowe), chciałabym poinformować, że w najbliższych dniach do procesu rejestracji zostaną wprowadzone zmiany podnoszące jego klarowność oraz komfort z perspektywy doświadczeń użytkowników.

A o co chodziło?

Obowiązek udzielenia zgody marketingowej

Jeden z naszych czytelników wysłał nam wiadomość e-mail, w której wskazał on na dosyć ciekawą kwestię, związaną z rejestracją konta w TVN.pl.

Dzień dobry,
żeby uzyskać dostęp do premium artykułów w serwisie TVN24 trzeba się zarejestrować. Podczas rejestracji trzeba zaznaczyć opcję, że zapoznało się z regulaminem, ale co zgroza, także zgodę na oferty marketingowe- takie działanie wymuszające przy zawarciu mowy jest niegodne z polskim prawem.

Szczerze mówiąc zdziwiłem się, że w tak dużym serwisie występuje obowiązek udzielenia zgody marketingowej, by w ogóle założyć konto. Postanowiłem to sprawdzić i… sami zobaczcie.

rejestracja tvn obowiązek udzielenia zgody marketingowej
Rejestracja faktycznie wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Co zabawne, odznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne odznaczenie wymaganego pola z akceptacją regulaminu, opatrzonego znaczącą gwiazdką koloru czerwonego, która oznacza, że jest to pole obowiązkowe.

Co na to prawo?

Czy takie wymuszanie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, które jest niezbędne do założenia konta, stoi w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem? Sprawa jest dosyć złożona. Bardzo często platformy, na których występuje przymus wyrażenia zgody marketingowej, tłumaczą się tym, że nie ma przecież obowiązku udzielania zgody – najwyżej nie skorzysta się z usługi.

Jest to raczej błędna interpretacja, a (co do zasady) nielegalność obowiązku udzielenia zgody marketingowej potwierdza motyw 42 preambuły RODO, który stanowi, że:

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na operację przetwarzania. W szczególności w przypadku pisemnego oświadczenia składanego w innej sprawie powinny istnieć gwarancje, że osoba, której dane dotyczą, jest świadoma wyrażenia zgody oraz jej zakresu. […] oświadczenie o wyrażeniu zgody przygotowane przez administratora powinno mieć zrozumiałą i łatwo dostępną formę, być sformułowane jasnym i prostym językiem i nie powinno zawierać nieuczciwych warunków. Aby wyrażenie zgody było świadome, osoba, której dane dotyczą, powinna znać przynajmniej tożsamość administratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych osobowych. Wyrażenia zgody nie należy uznawać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji.

Przedstawiona na obrazie powyżej sytuacja nakazuje stwierdzić, że nieudzielenie zgody, mimo że występuje na stronie – nie jest w żaden sposób realne. Wybór jest bowiem jedynie iluzoryczny. Powoduje to w praktyce szereg uzasadnionych wątpliwości co do dobrowolności udzielenia zgody marketingowej w tym wypadku.