Odszkodowania po szczepieniu Astra Zeneca- czas na złożenie wniosku mija 21 września 2024 roku

Codzienne Społeczeństwo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Odszkodowania po szczepieniu Astra Zeneca- czas na złożenie wniosku mija 21 września 2024 roku

Zwolennicy teorii antyszczepionkowych mają kolejny powód do rozpowszechniania swoich teorii o szkodliwości szczepień. W związku z potwierdzeniem faktu, że jednym z działań niepożądanych szczepionki „Astra Zeneca”, jest choroba zakrzepowa- zatorowa, osoby nią dotknięte mogą zgłaszać się po odpowiednie odszkodowanie.

Na pewno nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że szczepionka jak większość produktów leczniczych może pociągać za sobą jakieś działania niepożądane. Z uwagi jednak na kontrowersyjność tematu szkodliwości szczepień przeciw COVID-19, które to notabene były wpuszczane na rynek w dużo szybszym tempie aniżeli przewidują do procedury do dopuszczaniach ich do obrotu, działania niepożądane szczepionek budzą dużo więcej emocji wśród społeczeństwa.

Wszystkie działania niepożądane szczepionek oceniane są przez Europejską Agencję Leków i umieszczane w tzw. Charakterystyce Produktu Leczniczego. Jeżeli u pacjenta wystąpiło jedno z działań niepożądanych znajdujące się na tej liście, wówczas otwiera mu to drogę do dochodzenia odszkodowania przyznawanego przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Do tej pory na liście działań niepożądanych po szczepionce „Astra Zeneca” znajdowały się min. zakrzepica naczyń żylnych mózgu, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, czy zapalenie naczyń skóry a od niedawna do tej listy dodano również żylną chorobę zakrzepowo- zatorową.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się świadczenie?

Po pierwsze świadczenie przysługuje, jeżeli pacjent przebywał w szpitalu na skutek wystąpienia działania niepożądanego przez co najmniej 14 dni lub jeżeli u pacjenta wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność jego szpitalnej obserwacji, bez względu na długość jej okresu.

Po drugie, jak już wskazano wyżej, działanie niepożądane, które wystąpiło u pacjenta, musi znajdować się Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ulotce dołączonej do opakowania szczepionki.

Jeżeli pacjent nie spełni wyżej wskazanych warunków, wówczas świadczenie nie będzie mogło zostać przyznane.

Na jakie kwoty można liczyć?

Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od wielu czynników, tym przede wszystkim skutków wystąpienia działania niepożądanego i czasu trwania hospitalizacji. Kwoty te wynoszą od 3.000,00 zł do 100.000,00 zł. Program przewiduje również możliwość zwrotu kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji, jednak łączna suma świadczenia kompensacyjnego nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

Przyznanie świadczenia następuje w drodze decyzji Rzecznika Praw Pacjenta i jest zwolnione z podatku dochodowego. W przypadku, w którym wypłacona suma świadczenia nie rekompensuje w pełni doznanych przez pacjenta szkód i krzywd, wówczas ma on nadal możliwość dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia uzupełniającego na drodze postępowania cywilnego.

Do kiedy mogą zgłaszać się osoby, które po szczepieniu Astra Zeneca przeszły żylną chorobę zakrzepowo- zatorową?

Wniosek o przyznane świadczenia można składać w ciągu roku od dnia pojawienia się danego działanie niepożądanego w Charakterystyce Produktu Leczniczego. W przypadku osób, u których po szczepieniu szczepionką Astra Zeneca wystąpiła żylna choroba zakrzepowo- zatorowa, wnioski te mogą być składane do 21 września 2024 roku.

Warto również zaznaczyć, że Astra Zeneca nie jest jedyną szczepionką, która jest objęta procesem wypłaty świadczeń przez Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Takie świadczenia są również wypłacane na skutek pojawienia się działań niepożądanych min.  po jednodawkowej szczepionce Johnson&Johnson.

Od rozpoczęcia programu Fundusz Kompensacyjny wypłacił na rzecz pacjentów łącznie ponad 4.5 miliona złotych odszkodowań a listy działań niepożądanych są co jakiś czas aktualizowane.