UOKiK wziął na poważnie zastrzeżenia ze strony zaniepokojonych kierowców. Chodzi o parkingi

Moto Prawo Dołącz do dyskusji
UOKiK wziął na poważnie zastrzeżenia ze strony zaniepokojonych kierowców. Chodzi o parkingi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta monitoruje i reaguje na nieuczciwe działania firm. Teraz jego celem są m.in. operatorzy parkingowi. Już są pierwsze efekty kontroli.

Operatorzy parkingowi – kara dla APCOA Parking Polska

UOKiK wziął na poważnie zastrzeżenia ze strony zaniepokojonych kierowców. Sprawa dotyczy parkingów zarządzanych przez firmę APCOA Parking Polska. Urząd nałożył na nią karę przekraczającą 820 tys. zł. Reakcja UOKiK to pozytywna informacja dla kierowców. Wielokrotnie sygnalizowali oni niewłaściwe zarządzanie przez tę firmę parkingami przy szpitalach, centrach handlowych, hotelach czy biurowcach na terenie kraju.

Według UOKiK operator parkingu narzucił ograniczenia na sposoby składania reklamacji przez klientów, przyjmując tylko dwa typy zgłoszeń – listowne na adres głównej siedziby firmy lub elektroniczne, wypełnione za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Niemniej zgodnie z przepisami firma nie powinna ograniczać klientom możliwości dochodzenia swoich praw. W ten sposób poniekąd zmuszała ich do ponoszenia opłat „dla świętego spokoju”, mimo że być może zostały pobrane bezpodstawnie. By dopełnić formalności, za zasadne należy uznać akceptowanie przez nią również reklamacji złożonych w poszczególnych oddziałach firmy, jak również tych dostarczonych e-mailem.

Ponadto firma podawała, że czas rozpatrzenia reklamacji może przekroczyć 30 dni, co jest sprzeczne z prawem. Jak przypomniał UOKiK, przedsiębiorca nie może samodzielnie wydłużyć czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Obecnie odpowiedź na reklamację musi zostać udzielona w ciągu 14 dni. Jeżeli firma nie odpowie, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

Kierowcy wprowadzeni w błąd

Klienci, którzy złożyli reklamację w związku z wezwaniem do wniesienia dodatkowej opłaty za korzystanie z parkingów APCOA, byli informowani, że jeśli nie zapłacą wskazanej kwoty, zostaną obciążeni kosztami windykacji i postępowania egzekucyjnego – twierdzą inspektorzy UOKiK. Według nich celem takiego stanowczego wezwania było wywołanie w klientach nieuzasadnionego strachu. Tymczasem APCOA, chcąc wyegzekwować należność, musiałaby najpierw skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika. Co więcej, na każdym z tych etapów klienci mogliby zostać zwolnieni z dodatkowych kosztów.

Oprócz APCOA wezwania do zmiany praktyk i postanowień mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów otrzymały ostatnio ATPark z Jaworza i Europark z Warszawy. W ich przypadku zastrzeżenia są bardzo podobne. Dotyczą ograniczania sposobów składania reklamacji i wprowadzania w błąd co do kosztów związanych z nieuregulowaniem żądanych opłat. UOKiK nie kwestionuje wprowadzenia wymogu pobierania biletu na parkingach, o ile klienci są o tym właściwie informowani. Cena za parkowanie musi być podana w ten sposób, by nie budzić wątpliwości. W razie zastrzeżeń warto w pierwszej kolejności skontaktować się z miejskim lub powiatowym rzecznikiem konsumentów.