Pekao jako pierwszy bank w Polsce zwróci prowizję klientom, którzy spłacili kredyt przed czasem

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji (205)
Pekao jako pierwszy bank w Polsce zwróci prowizję klientom, którzy spłacili kredyt przed czasem

Za sprawą wyroku TSUE, przedterminowa spłata kredytu wiąże się dla klientów z pewnymi korzyściami. Bank Pekao zwróci prowizję klientom, którzy spłacili swoje zobowiązania wobec banku szybciej niż przewidywała to ich umowa.

Wyrok TSUE korzystny dla klientów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (383/18) nakazuje bankom zwrot wszystkich, proporcjonalnie obniżonych kosztów kredytu w sytuacji jego wcześniejszej spłaty. Co oznacza to dla konsumentów? Jeżeli zobowiązania na 10 lat spłacili po 7, to bank jest zobligowany do zwrotu kosztów kredytu za okres 3 lat. Kwestia ta była niejednokrotnie przedmiotem sporu, o czym pisaliśmy na Bezprawniku w tekstach „Wcześniejsza spłata kredytu TSUE” oraz „Zwrot wszystkich po wcześniejszej spłacie kredytu”.

Jakie kosztu ulegają pomniejszeniu i zwrotowi?

Zgodnie z orzeczeniem TSUE, chodzi przede wszystkim o koszty związane z:

– prowizją za udzielenie kredytu;
– opłatą przygotowawczą;
– ubezpieczeniem.

W sprawie wielokrotnie wypowiadał się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał, który wraz z rzecznikiem podkreśla, że UOKiK zajmował obecne stanowisko TSUE już od roku 2015. Jak mówi Marek Niechciał:

„Z doświadczenia UOKiK wynika, że są instytucje finansowe, które nie rozliczają się z konsumentem. Owszem umarzają odsetki za czas, w którym ktoś już nie będzie korzystać z kredytu, ale zatrzymują część opłat np. administracyjnych, prowizji czy składek na ubezpieczenie. To naruszenie prawa. Cieszę się, że Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził dotychczasowe stanowisko urzędu.”

Bank Pekao zwróci prowizję klientom

Bank Pekao zwróci prowizję klientom, którzy zawarli z bankiem umowy od 18.12.2011 r., czyli po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim. Klienci, którzy dokonali wcześniejszej spłaty kredytu po 11.09.2019 r., nie będą musieli dopełniać żadnych formalności. Nadpłacone środki zostaną im zwrócone wprost na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy klienta. Jeżeli klient nie posiada ROR w banku, rozliczenie to nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wcześniejszej spłaty kredytu.

Klienci, którzy dokonali wcześniejszej spłaty kredytu przed 11.09.2019 r., zobligowani są do wizyty w placówce banku Pekao S.A. Do sfinalizowania sprawy wystarczy pismo o zwrot prowizji/opłaty za udzielenie pożyczki.

Na swojej stronie bank zapewnia, że sprawy zostaną sfinalizowane nie później niż w terminie 30 dni. Sytuacje szczególnie skomplikowane znajdą finał najpóźniej w ciągu 60 dni.

Prowizja czy wszystkie opłaty?

Jak słusznie podkreśla Marek Niechciał, obok prowizji za udzielenie kredytu, banki pobierają liczne koszty dodatkowe. Na ich zwrot klienci nie mogli dotąd liczyć. Bank Pekao umieścił na swojej stronie informację, że swoje działania opiera wprost na wyroku TSUE z dnia 11.09.2019 r. Wygląda na to, że Pekao jest pierwszym bankiem, który dostosował swoje działania do wyśrubowanych wyrokiem TSUE standardów.