Podrabianie palet EPAL to przestępstwo. Zatrzymany 65-latek może trafić do więzienia nawet na kilka lat

Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (323) 29.02.2020
Podrabianie palet EPAL to przestępstwo. Zatrzymany 65-latek może trafić do więzienia nawet na kilka lat

Paweł Mering

Tematyczny serwis „Dostawczakiem.pl” opisał historię 65-latka, którego zatrzymano w związku z rzekomą przestępczą działalnością. Jak się okazuje, podrabianie palet EPAL to przestępstwo, które zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Powiem więcej, czasami nawet i do 8 lat więzienia.

Czy podrabianie palet EPAL to przestępstwo?

Około dwóch tygodni temu, w poniedziałek 10 lutego, funkcjonariusze policji z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, wespół z przedstawicielem Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, weszli na teren zakładu należącego do przedsiębiorcy parającego się sprzedażą palet, w tym tzw. europalet.

Po przeprowadzaniu czynności procesowych (przeszukanie) ujawniono 57 podrobionych palet EPAL, a także zestaw stempli do ich znakowania. Zatrzymano 65-letniego właściciela przedsiębiorstwa, a następnie postawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 305 ust. 1 ustawy o Prawie Własności Przemysłowej, który stanowi:

Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak przypomina źródłowy serwis, znak EPAL jest znakiem zastrzeżonym, toteż posługiwanie się nim bez zezwolenia nie jest działaniem zgodnym z prawem.

Rzeczony 65-latek może jednak ponieść wyższą karę

jeżeli sprzedawał podrobione europalety osobom, które nie byłyby faktu nieoryginalności świadome.

Sprzedaż podrobionej europalety może oznaczać zbieg przestępstw, tj. wskazanego wyżej art. 305 ustawy o Prawie Własności Przemysłowej, a także… przestępstwo oszustwa, które stypizuje, kryminalizuje i penalizuje art. 286 Kodeksu karnego. Owo przestępstwo w typie podstawowym uregulowano w par. 1:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przestępstwo oszustwa nie jest czynem przepołowionym, toteż wartość przedmiotu nie ma znaczenia. Jeżeli osoba, która podrobiła paletę EPAL, sprzedała ją osobie przekonanej o jej oryginalności, to wykazanie, że doszło do oszustwa, nie powinno być niemożliwe.

Z pozoru niewinne działanie, jak samowolne opieczętowanie drewnianej palety po to, by móc ją, w największym uproszczeniu, łatwiej i drożej sprzedać – może skutkować odpowiedzialnością karną i popełnieniem nawet nie jednego, a dwóch przestępstw. Maksymalne ustawowe zagrożenie to w teorii aż 8 lat pozbawienia wolności.