Rząd podniesie kolejne świadczenie. Spełni w ten sposób jedną ze swoich 100 obietnic

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
Rząd podniesie kolejne świadczenie. Spełni w ten sposób jedną ze swoich 100 obietnic

Dziś już prawdopodobnie niewiele osób pamięta, że jedną ze 100 obietnic na 100 dni rządów było podniesienie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dobra wiadomość jest jednak taka, że rządzący stworzyli już odpowiedni projekt ustawy, który trafił do wykazu prac legislacyjnych. Podwyżka świadczenia alimentacyjnego ma być znacząca.

Podwyżka świadczenia alimentacyjnego. Jest już projekt nowelizacji

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Mowa o świadczeniu przyznawanym z Funduszu Alimentacyjnego; przysługują one uprawnionym do pobierania alimentów, którzy jednocześnie (przez nieskuteczną egzekucję) nie otrzymują środków od osoby, na którą obowiązek alimentacyjny został nałożony.

Warto jednocześnie podkreślić, że uprawnionym jest dziecko do 18. roku życia (lub do 25., jeśli kontynuuje naukę), które powinno otrzymywać alimenty od rodzica; tym samym świadczenie alimentacyjne nie jest wypłacane innym osobom, również uprawnionym do alimentów (czyli np. osobom dorosłym, na rzecz których zasądzono alimenty od dziecka). Należy też dodać, że aby otrzymać świadczenie alimentacyjne, trzeba spełniać kryterium dochodowe; środki z Funduszu przysługują, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1209 netto (przy czym powyżej tego limitu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że świadczenie nadal można otrzymać – ale pomniejszone o odpowiednią kwotę).

Z informacji o projekcie wynika, że nastąpi podwyżka świadczenia alimentacyjnego; obecnie wynosi ono maksymalnie 500 zł. Po zmianach będzie mogło ono wynosić nawet 1000 zł. Jak podkreślają autorzy nowelizacji, od momentu wprowadzenia świadczeń alimentacyjnych z Funduszu koszty utrzymania znacząco wzrosły (Fundusz w obecnym kształcie rozpoczął swoją działalność w 2008 r.). Tym samym konieczne jest dostosowanie maksymalnej wysokości świadczenia do obecnych potrzeb osób uprawnionych.

Podwyżka świadczenia alimentacyjnego może zostać przyjęta jeszcze w III kwartale 2024 r. Można jednak się spodziewać, że samo podniesienie świadczeń nastąpi dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Potrzebna nie tylko podwyżka świadczenia alimentacyjnego, ale też skuteczniejsza egzekucja

Nie da się jednak ukryć, że o ile podniesienie świadczenia wypłacanego z Funduszu Alimentacyjnego należy uznać za konieczne, o tyle rządzący powinni pochylić się nad problemem egzekucji alimentów. Z raportu KRD (druga połowa 2023 r.) wynika, że w Polsce jest blisko 300 tys. dłużników alimentacyjnych, którzy z tytułu alimentów mają aż 14,5 mld zł długów. Oczywiście mowa o wszystkich dłużnikach alimentacyjnych (nie tylko tych, którzy powinni płacić alimenty na swoje dzieci), jednak pokazuje to skalę problemu. Tym samym rząd powinien rozważyć wprowadzenie zmian, które pozwoliłyby na skuteczniejszą egzekucję alimentów.