Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie. Co należy zrobić, żeby zmienić nazwisko po rozwodzie?

Rodzina Dołącz do dyskusji (93)
Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie. Co należy zrobić, żeby zmienić nazwisko po rozwodzie?

Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie to potrzeba bardzo wielu osób, które nie chcą już nosić nazwiska byłego małżonka. Jak wrócić do poprzedniego nazwiska? Ile trwa procedura i jaki jest jej koszt?

Jak wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie

Osoby, które chcą po rozwodzie wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem, mają do tego prawo w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Tylko w tym terminie można złożyć stosowne oświadczenie, które pozwala na stosunkowo łatwy i nieskomplikowany powrót do panieńskiego nazwiska. Po upływie tego terminu, zmiana nazwiska może nastąpić jedynie w drodze postępowania administracyjnego – poprzez złożenie wniosku o zmianę do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zmiana nazwiska po rozwodzie jest dobrowolna. To do zainteresowanej osoby należy decyzja o zmianie. Były małżonek nie ma więc prawa żądać zmiany, nie ma też narzędzi prawnych, które mogłyby mu to umożliwić.

Jak wygląda procedura zmiany nazwiska po rozwodzie?

Oświadczenie o zmianie nazwiska po rozwodzie należy złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC lub – jeżeli przebywamy za granicą – w konsulacie, przed konsulem.
Przed złożeniem oświadczenia musimy przedstawić wymagane dokumenty. Są to:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • dowód opłaty skarbowej,
  • informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (te informacje mogą zostać przekazane ustnie),
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie – w przypadku składania oświadczenia przed konsulem.

Kierownik USC lub konsul mogą zażądać również innych dokumentów – np. jeżeli rozwód został orzeczony za granicą.

Koszt złożenia takiego oświadczenia to 11 zł opłaty skarbowej – w przypadku składania oświadczenia przed kierownikiem USC. Jeżeli sprawa jest załatwiana w konsulacie, jej koszt wyniesie 50 euro, chociaż jest to zależne od kraju. Dokładną kwotę i walutę, w jakiej należy uiścić opłatę, wskaże konsul. Zobacz też nasz artykuł z najważniejszymi informacjami, które powinien posiąść każdy, kto ma przed sobą rozwód.

Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie

Po złożeniu wymaganych dokumentów kierownik USC lub konsul od razu przyjmie oświadczenie o powrocie do nazwiska sprzed rozwodu. Sporządzony w trakcie składania oświadczenia protokół zostaje przesłany do kierownika USC, w którym został sporządzony akt małżeństwa. Naniesie on w akcie wzmiankę dodatkową o aktualnym nazwisku. Nowego/starego nazwiska można używać od momentu wpisu w akcie małżeństwa.