Wiele prac budowlanych przeprowadzamy zajmując pas drogi publicznej. W takim wypadku musimy uzyskać na to urzędowe zezwolenie

Nieruchomości Samorządy Dołącz do dyskusji
Wiele prac budowlanych przeprowadzamy zajmując pas drogi publicznej. W takim wypadku musimy uzyskać na to urzędowe zezwolenie

Przeprowadzanie wielu prac budowlanych często musi odbywać się w pobliżu dróg publicznych. Nawet wtedy, gdy prace będą prowadzone z poziomu naszej posesji, często mogą wykraczać poza nią. Wtedy musimy uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogi. Spełnienie warunków technicznych, które są zapisane w przepisach prawnych, jest w tym wypadku niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia nawet niedużej przebudowy.

Zasady uzyskiwania pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, a także chodnika

Pas drogowy to przestrzeń, która jest zdefiniowana w przepisach:

Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Do pasa drogowego należy także chodnik, a więc kiedy chcemy wykonywać prace na posesji, które wymagają rozebrania go, również musimy zwrócić się o pozwolenie do organów gminy lub powiatu. Po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia możemy bez problemu prowadzić roboty, umieszczać urządzenia infrastruktury technicznej, a także zająć pas drogowy na prawach wyłączności.

Ustalenie zarządcy drogi w naszym wypadku jest najbardziej koniecznym zadaniem

Ustalenie tego, kto zarządza daną drogą, jest niezbędnym zadaniem każdej osoby, która chce zając pas drogi. Aby ustalenie przebiegło szybko, warto wygenerować raport o terenie, na którym wyszczególnione zostaną wszystkie jego cechy, które nas interesują. Z tego typu raportu będziemy mogli wyczytać, kto zarządza daną drogą publiczną. Często jest to zarząd powiatu, gminy, lub zarząd dróg wojewódzkich. Jeżeli jednak droga, która ma zostać przez nas zajęta, jest drogą krajową, w takim wypadku musimy zwrócić się z zapytaniem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Często także droga, którą mamy zająć, znajduje się w powiecie grodzkim – wtedy pozwolenie wystawia prezydent miasta.

Aby uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przebiegło szybko i sprawnie, musimy wypełnić specjalny wniosek. Oprócz swoich danych podajemy w nim także podstawę prawną, numer drogi, a także cel jej zajęcia. Jesteśmy zobowiązani także podać okres, w jakim wykonywane będą prace budowlane. Do wniosku dołączmy także szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu, ogólny plan orientacyjny. W zależności od tego, jakie roboty zostaną wykonane w pasie drogi, będziemy musieli dołączyć także pozwolenie na budowę obiektu, a także dokumenty, które pozwalają na wykonywanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych czy telekomunikacyjnych. Zarządca drogi sprawdzi także, czy wniosek, który złożyliśmy, jest poprawnie wypełniony i kompletny.