Dodatkowy urlop, zakaz nadgodzin i pracy w godzinach nocnych. Prawa ojca po narodzinach dziecka są tak samo ważne jak matki

Rodzina Dołącz do dyskusji (186)
Dodatkowy urlop, zakaz nadgodzin i pracy w godzinach nocnych. Prawa ojca po narodzinach dziecka są tak samo ważne jak matki

Narodziny dziecka w kontekście prawa pracy oraz przysługujących uprawnień niejako automatycznie kojarzą się z matką. Płeć nie ma jednak wpływu na przysługujące rodzicom prawo. Tak samo jak matce, tak również ojcu zapewnia przywileje i uprawnienia, z których może skorzystać po narodzinach potomka.

Prawa ojca po narodzinach dziecka

Narodziny dziecka, jako ważny okres w życiu rodziny jest traktowany przez prawo pracy w szczególny sposób. Nie ma znaczenia czy z uprawnień korzysta matka, czy ojciec. Choć to właśnie na prawach matki najczęściej skupiają się wszystkie opracowania, ojciec również jest traktowany w szczególny sposób. Jakie więc prawa mu przysługują?

Chyba najszybciej przychodzącym do głowy uprawnieniem jest prawo do dodatkowego urlopu. Urlopy związane z wychowaniem dziecka są dość rozbudowane. Przede wszystkim jest to dodatkowe 2 dni urlopu okolicznościowego. Jest również specjalny urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni, który można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca.

Ojciec może również dzielić z matką dziecka urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop wychowawczy. Może również wykorzystać je samodzielnie:

Pozostałe uprawnienia rodzicielskie w prawie pracy

Oczywiście urlopy to nie jedyne prawa ojca po narodzinach dziecka. Podobnie jak w przypadku matki, ojciec może domagać się obniżenia wymiaru czasu pracy czy zakazu zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, tzw. przerywanym systemie czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy jest możliwe jeżeli ojciec jest uprawniony do urlopu wychowawczego. Zakaz nadgodzin, delegowania oraz pracy w porze nocnej i przerywanym systemie czasu pracy dotyczy natomiast ojców opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Oczywiście jeżeli uprawnień tych nie wykorzystuje już matka dziecka.

Warto pamiętać, że ojcu przysługuje również 2 dni zwolnienia od pracy w danym roku kalendarzowym w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka do 14 lat. Jest to uprawnienie, które może wykorzystać wspólnie z matką dziecka lub samodzielnie. Nie ma znaczenia czy skorzystanie z niego będzie polegało na wzięciu jednego pełnego dnia urlopu, czy podzieleniu go na godziny.

Oprócz powyższych uprawnień ściśle związanych z pracą, przysługujących ojcu po narodzinach dziecka jest również te nabywane w dłuższej perspektywie. Warto pamiętać, że znany program „Mama 4+” dotyczy również ojców. Co prawda nabycie prawa do emerytury odbywa się w szczególnych przypadkach, tzn. w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci bądź długotrwałego zaprzestania ich wychowania przez matkę. Emerytury dla matek są również emeryturami dla ojców.