Typowy polski prezes to pochodzący z dużego miasta… czterdziestolatek

Biznes Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Typowy polski prezes to pochodzący z dużego miasta… czterdziestolatek

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką zleciła wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Poland ustalenie, kim właściwie są prezesi w Polsce. Okazuje się, że najczęściej firmami w naszym kraju kierują mężczyźni po czterdziestce pochodzący z dużych miast. Co ciekawe, całkiem sporo polskich prezesów jest jeszcze młodszych.

Młody dynamiczny zespół? To już przeżytek, teraz liczy się młody dynamiczny prezes firmy

Wydawać by się mogło, że prezes firmy to profesja wymagająca na tyle dużego doświadczenia, że najczęściej będą nimi osoby bliżej wieku emerytalnego niż początków kariery zawodowej. Okazuje się jednak, że prezesi w Polsce to przede wszystkim osoby względnie młode, którym daleko do myślenia o bawieniu wnuków na zasłużonej emeryturze.

Wywiadownia gospodarcza przeprowadziła na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką analizę danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Jak można wyczytać w komunikacie prasowym przedstawiającym wyniki badania, analizie poddano ponad 811 tys. osób zajmujących ponad milion stanowisk. W grę wchodzą nie tylko prezesi, ale także członków zarządu i dyrektorów. Na potrzeby badania przyjęto siedem przedziałów wiekowych: od 14 do 23 lat i kolejno: 23-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 i powyżej 70 lat.

Nikogo chyba nie zdziwi stwierdzenie, że udział osób z najmłodszej kategorii wiekowej w przekroju polskiej kadry zarządzającej był znikomy. Wynosił mniej niż 1 proc. Co jednak ciekawe, w grupie 23-30 lat odnotowano już aż 4,7 spośród wszystkich prezesów w naszym kraju. Kluczowe są jednak trzy następne kategorie. Osoby w wieku od 31 do 60 lat stanowią w końcu aż 72,8 proc. spośród zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze.

Największą reprezentację w badaniu odnotowano wśród czterdziestolatków, bo aż 28,4 proc. To właśnie z tej grupy pochodzi uśredniony „przeciętny polski prezes”.

Z pierwszej analizy KRS pod kątem wieku zarządzających firmami wynika, że w Polsce statystyczna osoba na stanowisku prezesa to mężczyzna w wieku 40 lat, kierujący przedsiębiorstwem produkcyjnym, przemysłu ciężkiego lub firmą budowlaną, z dużych aglomeracji miejskich dobrze prosperujących województw: Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, Krakowa czy Katowic. Zarządza on firmą założoną w latach 1995-2005.

Prezesi w Polsce w wieku emerytalnym trafiają się najczęściej w branży usługowej i administracji publicznej

Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowali się pięćdziesięciolatkowie. Ich udział w kadrze zarządzającej polskimi przedsiębiorstwami wynosi 22,9 proc. Co ciekawe, depczą im po piętach trzydziestolatkowie. Prezesi w Polsce to w 21,5 proc. przedstawiciele właśnie tej grupy wiekowej. Razem z czterdziestolatkami stanowią oni niemalże połowę osób zajmujących kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w naszym kraju.

Co z seniorami? Odsetek sześćdziesięciolatków w kadrze zarządzającej spada do 14,14 proc. Siedemdziesięciolatków jest już zaledwie 7,5 proc. Wygląda więc na to, że nad Wisłą szefem firmy powinna być osoba względnie młoda. Nie powinno to w zasadzie nikogo dziwić, biorąc pod uwagę tempo zmian zachodzących w technologii i gospodarce jako takiej.

Teoretycznie można by także zwrócić uwagę na proces dziedziczenia prezesury firm rodzinnych. Taki obrót sprawy sugerowałby wspomniany wyżej nacisk na firmy zakładane w latach 1995-2005. Dzisiejsi czterdziestolatkowie w tamtych czasach dopiero wkraczali przecież w dorosłość.

Nie oznacza to bynajmniej, że seniorzy nie mają czego szukać w polskim biznesie. Są dwie branże, w których odsetek siedemdziesięciolatków zauważalnie rośnie. W usługach jest ich aż niemal 14 proc. Na drugim miejscu znajdziemy, jakże by inaczej, administrację publiczną i obronę narodową. Tutaj osoby z najstarzej kategorii wiekowej zajmują 11 proc. Można przypuszczać, że ta ostatnia statystyczna anomalia wynika po prostu ze specyfiki pracy dla państwa. W grę wchodzi nie tylko zwyczaj obsadzania stanowisk kierowniczych z politycznego klucza, ale także kultury nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Podczas wydarzenia z okazji 5-lecia Klubu Champions of Change odbędzie się premiera narzędzia Living Library, wspierającego politykę Diversity & Inclusion w biznesie. Projekt, realizowany poprzez partnerstwo kilkunastu firm, jest fenomenem nie tylko na skalę polską, lecz także europejską.