Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku przed upływem 5 lat nie będzie już opodatkowana. Od 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi nowelizacja przepisów

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (265)
Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku przed upływem 5 lat nie będzie już opodatkowana. Od 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi nowelizacja przepisów

Dobra wiadomość dla wszystkich chcących zbyć odziedziczoną nieruchomość. Od 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi nowelizacja przepisów, która pozwoli sprzedać odziedziczoną nieruchomość przed upływem pięciu lat od momentu jej nabycia przez spadkobierców. 

Podatek od sprzedaży spadku przed upływem 5 lat

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znosi obowiązek podatkowy dla nieruchomości zbytych przed upływem pięciu lat od momentu ich uzyskania. Co to oznacza w praktyce? Spadkobiercy od 1 stycznia 2019 roku nie będą już musieli czekać pięciu lat, aby sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Pięcioletnie termin będzie liczony od momentu nabycia albo wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku od osób fizycznych) spadkobierca, który nabył nieruchomość w drodze dziedziczenia, aby uniknąć zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, musi wstrzymać się pięć lat z jej sprzedażą. Jedyną możliwością uniknięcia jego zapłaty jest przeznaczenie uzyskanego dochodu na własne cele mieszkaniowe. Otrzymane środki należy w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży wydać na zakup albo budowę domu lub mieszkania.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania przed upływem 5 lat

Zmiany w przepisach zmienią sytuację osób dziedziczących nieruchomość. Pięcioletni okres, po którego upływie wolno sprzedawać nieruchomość bez PIT, będzie liczony od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę, a nie tak jak obecnie od dnia śmierci spadkodawcy.

Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci nie będzie posiadał nieruchomości przez okres pięciu lat. Czas ten będzie doliczony do okresu wymaganego do sprzedaży nieruchomości przez spadkobiercę bez konieczności zapłaty podatku.

Nowe przepisy wprowadzają również nowe zasady przy nabyciu nieruchomości w drodze działu spadku. Obecnie osoba nabywająca nieruchomość musi uwzględniać dwa terminy. Pierwszy ten, w którym stała się właścicielem pierwszej części i drugi, w którym stała się właścicielem pozostałej. Po zmianach dział spadku nie będzie oznaczał jej nabycia.

Modyfikacja ustawy obejmie również wdowy i rozwodników. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów będą one miały możliwość sprzedaży nieruchomości w ciągu pięciu lat od jej nabycia do majątku wspólnego, a nie jak dotychczas od dnia rozwodu lub owdowienia.

Zmiana ma objąć wszystkich, którzy będą chcieli zbyć nieruchomość po 1 stycznia 2019 roku, bez względu na datę odziedziczenia nieruchomości.