Dostęp do środków czystości w pracy różni się w zależności od tego, jaką pracę wykonujesz

Praca dołącz do dyskusji (25) 22.05.2019
Dostęp do środków czystości w pracy różni się w zależności od tego, jaką pracę wykonujesz

Edyta Wara-Wąsowska

Przepisy prawa nakładają na pracodawców wiele obowiązków, jeśli chodzi o zapewnienie pracownikom prawidłowych warunków pracy. Czy ktoś jednak zastanawiał się, czy pracodawca musi zapewnić osobom zatrudnionym środki czystości w pracy, takie jak mydło, ręczniki czy suszarka, czy może jest to przejaw jego dobrej woli? Czy jeśli pracodawca jednak nie zapewnia dostępu do tych środków, to czy łamie przepisy?

Nieznajomość przepisów BHP i Kodeksu pracy

Przepisom BHP bez wątpienia powinno poświęcać się więcej uwagi. Głównie dlatego, że wielu pracowników nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co pracodawca musi im zapewnić. O ile pracownicy wiedzą na ogół, ile powinny wynosić przerwy w pracy czy w ogóle czas pracy, o tyle część nie jest w stanie stwierdzić, czy przysługują im posiłki w pracy lub jak powinny być wyposażone ich pomieszczenie pracy. Podobnie jest, jeśli chodzi o środki czystości w pracy. W większości firm pracownicy mają do nich swobodny dostęp. Czy jednak czy ktoś się kiedyś zastanawiał, czy to jest kwestia uregulowana przepisami prawnymi? Czy może to po prostu dobra wola pracodawcy?

Środki czystości w pracy

Przepisy Kodeksu pracy i dodatkowych rozporządzeń regulują wiele kwestii. W tym, jak się okazuje, także kwestię dostępu pracowników do środków czystości. Bez niespodzianek – pracodawca jest do tego zobowiązany. Mówi o tym art. 233 Kodeksu pracy:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.

Przepis ma jednak dość ogólny charakter. Więcej na temat przydziału środków czystości mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. A konkretniej – par. 115:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.

Nie ma jednak żadnej tabeli określającej dokładnie ilość środków, które przysługują pracownikowi. Oznacza to, że taki zapis powinien się znaleźć w regulaminie pracy. Tak, by pracownicy wiedzieli, czego mogą oczekiwać w tym zakresie.

Czy wszystkim pracownikom przysługują te same środki czystości?

Należy pamiętać, że rodzaj wykonywanej pracy determinuje to, jaki rodzaj środków nam przysługuje. Na przykład pracownicy biurowi powinni otrzymać dostęp tylko do dozowników z mydłem, ręczników jednorazowych i suszarek. Z kolei robotnicy – także do ręczników tekstylnych i osobnych kostek mydła (nie mówiąc o dostępie do natrysków).  Wszystko ze względu na stopień zabrudzenia ciała podczas wykonywanej pracy. W przypadku pracowników biurowych jest to raczej kwestia higieny osobistej po skorzystaniu z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W przypadku osób pracujących fizycznie – kwestia możliwości zlikwidowania skutków pracy (zabrudzenia ciała itd.).

Pracownicy, którzy chcą sprawdzić, jakie środki czystości w pracy im przysługują, powinni zatem zajrzeć do regulaminu pracy, w którym pracodawca musi zawrzeć odpowiednie zapisy.