Pomieszczenie, w którym pracujesz, powinno spełniać odpowiednie wymagania. I chodzi nie tylko o temperaturę

Praca Dołącz do dyskusji
Pomieszczenie, w którym pracujesz, powinno spełniać odpowiednie wymagania. I chodzi nie tylko o temperaturę

Pracownicy co do zasady zdają sobie sprawę z większości praw, jakie posiadają w pracy. Nie wszystkie są jednak tak oczywiste; mowa chociażby o tym, co powinien zapewnić im pracodawca. Dotyczy to np. standardów, jakie powinny spełniać pomieszczenia pracy. 

Jakie standardy powinny spełniać pomieszczenia pracy?

Zgodnie z przepisami prawa pomieszczenie pracy to pomieszczenie, które zostało przez pracodawcę przeznaczone na pobyt pracowników; jest też jednocześnie miejscem wykonywania ich pracy. Może być to zatem zarówno biuro, jak i np. hala produkcyjna.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy – co przekłada się również na konieczność dostosowania wspomnianych pomieszczeń. Na przykład jeśli chodzi o oświetlenie, to zgodnie z prawem pracodawca powinien zapewnić zarówno oświetlenie naturalne (jeśli to możliwe), jak i sztuczne (to drugie jest obligatoryjne, niezależnie od występowania oświetlenia naturalnego). Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zadbać o wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami, które uważa się za niekorzystne dla zdrowia.

Co ciekawe w pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia lub pyły niebezpieczne pod kątem wybuchowym, pracodawca musi wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia w postaci pokrycia ochronnego ścian i sufitów, które zabezpieczy przed adsorpcją i gromadzeniem się pyłu; w dodatku pokrycie to powinno być łatwe do czyszczenia lub zmywania.

Przepisy określają również minimalną powierzchnię pomieszczeń pracy; na każdego z pracowników (i jednocześnie pracujących w pomieszczeniach stałej pracy) powinno przypadać 13 mkw. wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 mkw. powierzchni niezajętej podłogi – czyli takiej, na której nie będą znajdować się urządzenia itd. Dodatkowo przepisy określają też minimalną wysokość pomieszczeń pracy. Jeśli w takim pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, to minimalna wysokość wynosi 3 m w świetle; jeśli jednak występują – 3,3 m. Niekiedy wysokość pomieszczeń może być niższa, ale konieczne jest wtedy spełnienie dodatkowych warunków.

Temperatura i wentylacja powietrza

Oprócz powierzchni, wysokości, odpowiedniego pokrycia ścian i sufitów (w konkretnych przypadkach) pracodawca musi również pamiętać, by zadbać o właściwą temperaturę w pomieszczeniach pracy. Jeśli pracownicy wykonują pracę fizyczną, temperatura nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza; jeśli lekką, biurową – dolny limit to 18 stopni. Ponadto w pomieszczeniach pracy powinna być też zapewniona wymiana powietrza, a jeśli pracodawca zdecyduje się na montaż klimatyzacji – nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania miejsca pracy. Dodatkowo przy wentylacji nawiewnej strumień powietrza nie może być nakierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.