Jest kasa z ZUS-u, ale nie dla wszystkich. Sprawdź, czy przysługuje ci świadczenie rehabilitacyjne

Zdrowie Dołącz do dyskusji
Jest kasa z ZUS-u, ale nie dla wszystkich. Sprawdź, czy przysługuje ci świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne jest formą wsparcia przyznawanego pracownikom niezdolnym do powrotu do pracy po wykorzystaniu zasiłku chorobowego. Jednak nie wszystkich ZUS traktuje równo. Kto więc ma prawo wnioskować o dodatkowe pieniądze? Sprawdź, czy jesteś na tej liście.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Ubezpieczony, który wykorzystał swoje prawo do zasiłku chorobowego, a mimo to nadal nie jest zdolny do pracy, może starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Ale tylko wtedy, gdy przypuszcza się, że dalsze leczenie (tudzież rehabilitacja) przyniosą oczekiwane efekty. Za te uważa się odzyskanie przez pacjenta sprawności do tego stopnia, że będzie on zdolny wrócić na rynek pracy.

W celu ubiegania się o świadczenie najlepiej minimum sześć tygodni przed końcem pobierania zasiłku chorobowego złóż do ZUS-u wypełniony formularz ZNp-7. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia.

Środki z tytułu przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego wypłaca ZUS lub, czasami, pracodawca (płatnik składek).

Kiedy ZUS odmówi nam przyznania świadczenia rehabilitacyjnego?

Jak to zwykle bywa, nie wszystko jest takie kolorowe jak może się z pozoru wydawać. W końcu ZUS i obywatel często stoją po dwóch stronach barykady, więc dlaczego w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego miałoby być inaczej. W którym miejscu jest haczyk? Kiedy ZUS nie przyzna nam świadczenia rehabilitacyjnego? Już tłumaczymy.

ZUS odmówi przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (wymieniamy główne, najczęstsze powody), jeśli:

  • mamy prawo do emerytury,
  • mamy prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • mamy prawo do zasiłku przedemerytalnego / świadczenia przedemerytalnego,
  • korzystamy z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego bądź otrzymujemy rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
  • ma prawo do renty ze względu na niezdolność do pracy,
  • przebywamy na urlopie dla poratowania zdrowia,
  • przebywamy na urlopie bezpłatnym / urlopie wychowawczym,
  • odbywamy karę pozbawienia wolności albo jesteśmy tymczasowo aresztowani i nie mamy skierowania do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne i warunki jego wypłaty

Teoretycznie świadczenie rehabilitacyjne przysługuje uprawnionym przez okres niezbędny im do powrotu do zdrowia. Jednak i tu jest pewne „ale”. Ponieważ ZUS nie chce, żebyśmy zdrowieli w nieskończoność, zastrzegł, że wypłata świadczenia rehabilitacyjnego nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. A ile dostaniemy? To zależy.

Przez pierwsze trzy miesiące otrzymamy 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, później już tylko 75 proc. Jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, to kobiecie przysługuje 100 proc. tej podstawy.

Przypomnijmy, że od 1 lipca podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 3106,44 zł.