Czy tablica rejestracyjna za przednią szybą może skutkować mandatem?

Moto Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (53) 09.10.2019
Czy tablica rejestracyjna za przednią szybą może skutkować mandatem?

Paweł Mering

Kierowcy bardzo często próbują szukać rozwiązań, które jedynie pozornie są zgodne z prawem. Jednym z nich jest trzymanie przedniej tablicy rejestracyjnej za szybą, bo — na przykład — na przednim zderzaku nie wygląda ona korzystnie.

Tablica rejestracyjna za przednią szybą

W poprzednim wpisie rozważałem, czy tablica rejestracyjna z Allegro może oznaczać popełnienie przestępstwa z art. 270 Kodeksu karnego, czyli fałszu materialnego. Orzecznictwo SN wskazuje, że tablica rejestracyjna nie jest dokumentem, więc posiadający taką tablicę nie popełni przestępstwa, chociażby się nią posługiwał.

Jeden z czytelników zapytał się w komentarzu pod owym tekstem, czy — skoro korzystanie z takiej tablicy nie jest przestępstwem — to czy jest całkowicie legalne korzystanie z takiego rozwiązania.

Warunki techniczne tablic rejestracyjnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Wszystko, co nie spełnia wskazanych norm powyższego aktu prawnego, a także załączników do niego, nie jest tablicą rejestracyjną.

Art. 71 ust. i 2 ustawy Prawo o ruchu wskazuje, iż

Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną.

Niezastosowanie się do powyższego przepisu, oprócz niedopuszczenia pojazdu do ruchu, jest również wykroczeniem Wskazuje na to art. 97 Kodeksu wykroczeń

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,

podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Czyli wystarczy wsadzić „legalną” tablicę za przednią szybę?

Skoro wiemy już, że poruszanie się z tablicą z Allegro nie jest ani przestępstwem, ani wykroczeniem per se, bo karany kierowca jest za brak tablicy rejestracyjnej, a nie za posiadanie nieodpowiedniej tablicy rejestracyjnej, to warto wskazać pewien problem.

Wielu kierowców jako złoty środek uznaje korzystanie z tablicy rejestracyjnej z Allegro i zamontowanie jej, na przykład mniejszej, albo customowej na zderzaku, wożąc za szybą prawdziwą tablicę rejestracyjną. Niestety, nie jest to skuteczne rozwiązanie. Paragraf 35 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia ustala pewną zasadę

Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablicę umieszcza się tylko z tyłu.

Oczywiście, że znajduje się później przepis, pozwalający — w wypadku braku miejsc do zamocowania tablicy — wsadzić ją do środka, a nawet przyczepić do boku pojazdu, ale trzeba również podkreślić, że zmiany, które ingerują w konstrukcję pojazdu, mogą uniemożliwić dalsze poruszanie się nim po drodze, ze względu na niezgodność z warunkami technicznymi, na podstawie których dokonano homologacji.

Reasumując, jak najbardziej można dostać mandat za poruszanie się z tablicą rejestracyjną za przednią szybą. Jazda bez legalnej, wydanej przez uprawniony organ tablicy rejestracyjnej i umieszczonej w przeznaczonym konstrukcyjnie do tego miejscu, jest wykroczeniem.