Twój e-pit dla przedsiębiorców to pole minowe i proszenie się o kontrolę

Firma Państwo Podatki Technologie Dołącz do dyskusji
Twój e-pit dla przedsiębiorców to pole minowe i proszenie się o kontrolę

Twój e-PIT dla przedsiębiorców to usługa elektroniczna wprowadzona przez polską Krajową Administrację Skarbową, mająca na celu uproszczenie procesu składania rocznych zeznań podatkowych przez automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowej.

Dzięki tej platformie, podatnicy mogą łatwiej przeglądać, weryfikować i korygować swoje zeznania podatkowe, które są wstępnie przygotowane na podstawie danych znajdujących się już w posiadaniu administracji skarbowej. System generuje formularze PIT na podstawie informacji otrzymanych od pracodawców, instytucji finansowych i innych źródeł, co ma na celu zmniejszenie błędów, oszczędzenie czasu podatników i usprawnienie całego procesu rozliczeniowego.

Twój e-PIT dla przedsiębiorców to pole minowe

Rozszerzenie usługi „Twój e-PIT” na przedsiębiorców oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym jednoosobowe działalności oraz osoby zajmujące się specjalnymi działami produkcji rolnej, mogą teraz korzystać z podobnych udogodnień, co od kilku już lat osoby fizyczne nieprowadzące działalności. Mimo że usługa ta ma na celu ułatwienie procesu rozliczeniowego, przedsiębiorcy muszą jednak dokładnie sprawdzać i uzupełniać zeznania, gdyż nie wszystkie potrzebne informacje są automatycznie uwzględniane, szczególnie te dotyczące szczegółowych przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Usługa Twój e-PIT dla przedsiębiorców w teorii miała za zadanie ułatwić proces rozliczeń podatkowych, jednak jej realne korzyści budzą mieszane uczucia. Choć koncepcja automatyzacji wydaje się kusząca, w praktyce przedsiębiorcy muszą zachować wysoki poziom czujności, ponieważ system nie obejmuje wszystkich niezbędnych danych do dokonania pełnego i precyzyjnego rozliczenia.

Czego usługa za nas nie wypełni i na co zwracać uwagę?

Dostępne formularze, takie jak PIT-36, PIT-36L, czy PIT-28, są wstępnie wypełnione danymi dostępnymi dla Krajowej Administracji Skarbowej, ale brakuje w nich kluczowych informacji, takich jak dokładne przychody z działalności czy szczegółowe koszty uzyskania przychodu. Tym samym, użytkownicy i tak muszą z uwagą samodzielnie uzupełniać wiele pól, co stawia pod znakiem zapytania realną użyteczność automatyzacji. Natomiast żyjąc w fikcyjnym poczuciu, że Państwo coś za nich załatwi, mogą stać się nieostrożni.

Dodatkowo, usługa nie uwzględnia wielu ulg (np. IP BOX) i odliczeń specyficznych dla przedsiębiorców, co wymusza na nich dodatkową pracę i zwiększa ryzyko pominięcia pewnych korzyści podatkowych. Ekspertka Monika Piątkowska, doradca podatkowy w portalu e-pity.pl, podkreśla, że choć system może wydawać się pomocny, w rzeczywistości nie eliminuje potrzeby dokładnej weryfikacji i uzupełnienia danych, nie zawiera danych kluczowych dla ustalenia podstawy opodatkowania i wyliczenia podatku..

Zwraca również uwagę na to, że nawet brak zarobków w danym roku podatkowym nie zwalnia z obowiązku dokładnego rozliczenia się za pośrednictwem Twojego e-PIT-u, co stanowi wyzwanie dla osób, które nie osiągnęły dochodu, bo po prostu mogą o tym nie wiedzieć. A tymczasem KAS z jednej strony na lewo i prawo pilnuje przedsiębiorców, a z drugiej bardzo wielu rzeczy ostatecznie nie widzimy i sami musimy ją w stosownym formularzu poinformować, że to nie był najlepszy rok dla naszej firmy. No i tutaj w sumie ekspertka trafia w sedno ze spostrzeżeniem, że Twój e-PIT dla przedsiębiorców oczywiście mógłby działać lepiej, tylko sami przedsiębiorcy musieliby oddawać Państwu jeszcze więcej informacji na swój temat.