Masz firmę? Ubezpiecz się!

Gorące tematy Codzienne Firma Dołącz do dyskusji (22)
Masz firmę? Ubezpiecz się!

Polscy przedsiębiorcy notorycznie borykają się z zatorami płatniczymi. Problemy te dotykają zarówno małych start-upów i firm rodzinnych, jak i wielkich spółek akcyjnych. Jedni radzą sobie z nimi, szybko idąc do sądu po nakazy zapłaty i wszczynając postępowania zabezpieczające, a następnie egzekucyjne. Inni korzystają z coraz popularniejszego w naszym kraju faktoringu. Dziś przyjrzymy się innej formie ochrony własnego biznesu, jaką jest ubezpieczenie transakcji handlowych. 

Faktury też można ubezpieczyć! Ubezpieczenie transakcji handlowych

W codziennym życiu często spotykamy się z różnego rodzaju ubezpieczeniami. Począwszy od tych najpowszechniejszych, jak ubezpieczenia zdrowotne czy ubezpieczenie OC/AC, po zyskujące coraz większa popularność ubezpieczeniach sprzętu RTV i smartfonów. Ubezpieczenie jest umową opisaną w kodeksie cywilnym, zawieraną między dwoma podmiotami: ubezpieczającym i ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w umowie do spełnienia świadczenia w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia (np. wypadku samochodowego). Odszkodowanie lub inne świadczenie, takie jak renta, mogą być wypłacone innej osobie niż ubezpieczający – osobę taką nazywamy ubezpieczonym.

Identycznie wygląda konstrukcja ubezpieczenia transakcji handlowych. Przedsiębiorca zawiera umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, które wypłaca odszkodowanie w przypadku, gdy wystawiona przez przedsiębiorcę faktura nie zostanie opłacona przez nierzetelnego kontrahenta. Wysokość odszkodowania zależy od treści umowy ubezpieczeniowej, z reguły jednak nie pokrywa ona całości kwoty zaległości, lecz jej większą część (np. 85%). Wysokość odszkodowania może być także z góry ograniczona, np. jako wielokrotność składki ubezpieczeniowej.

Podobnie, jak w przypadku faktoringu, samo ubezpieczenie transakcji i związany z tym obowiązek odszkodowawczy to jedynie część usług świadczonych przez podmiot mający zapewnić przedsiębiorcom spokojn(iejsz)y sen. Firmy ubezpieczeniowe często oferują też narzędzia pozwalające na weryfikację kontrahentów pod kątem ich dotychczasowej wypłacalności. W ten sposób można uniknąć zawarcia niekorzystnej umowy czy dostawy towaru do złotoustego, ale niewypłacalnego klienta.

Nie tylko ubezpieczenia

Firmy ubezpieczeniowe, takie jak COFACE czy Euler Hermes, w swoich ofertach proponują też usługi windykacyjne, choć słowo „proponują” czasami sprowadza się de facto do obligatoryjności ich stosowania. Stanowi to oczywiście zabezpieczenie interesów firmy ubezpieczeniowej – w końcu w ten sposób mogą one odzyskać część wypłaconych odszkodowań. Z perspektywy ubezpieczającego to dodatkowa możliwość odzyskania swoich pieniędzy.

Podstawową korzyścią z ubezpieczania transakcji handlowych jest zwiększona płynność finansowa i mniejsze ryzyko działalności gospodarczej (a w dalszej perspektywie pewnie i mniejsze ryzyko chorób serca, ale tej zależności amerykańscy naukowcy jeszcze nie zbadali). Jeśli zastanawiasz się, jak ochronić swoją działalność przed ryzykiem zatorów płatniczych, warto skorzystać z porady prawnika. Skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, a uzyskasz profesjonalną pomoc doświadczonego prawnika.