Ulga w podatku. Można zaoszczędzić nawet 3411,07 zł. Czas mamy do końca roku

Finanse Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji
Ulga w podatku. Można zaoszczędzić nawet 3411,07 zł. Czas mamy do końca roku

Kto do końca roku przeleje pieniądze na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ten zapłaci mniejszy podatek dochodowy. Ulga podatkowa na IKZE – przypominamy jej zasady.

Ulga podatkowa na IKZE

Zakładać IKZE możemy od 10 lat. To sposób na zapewnienie sobie dodatkowych pieniędzy na emeryturze. Zachęcić do tej formy oszczędzania ma ulga podatkowa, daje prawo do odliczenia od dochodu do opodatkowania dokonanej wpłaty na IKZE. Wysokość ulgi jest ograniczona limitem. Od 2021 mamy dwa limity. Dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest to 1,8 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce czyli w tym roku 10659,60 zł. Pozostali, którzy mają dochody, na przykład, z umowy o pracę czy umowy o dzieło, mają ograniczony limit do 1,2 tego wynagrodzenia i w 2022 roku jest to kwota 7106,40 zł.  Największą korzyść podatkową gwarantuje wpłata pełnej kwoty limitu. Wpłat na IKZE można dokonać jednorazowo lub w kilku ratach. Najpóźniej 31 grudnia 2022 roku.

Ulgę odliczamy w rocznym zeznaniu podatkowym od dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej. Albo od dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19 proc.) lub od przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku samozatrudnionych, którzy wpłacą na IKZE pełny limit i rozliczają się według skali, to przy stawce podatku 32 proc. ulga wyniesie 3411,07 zł. Przy podatku liniowym będzie to 2025,32 zł.

W przypadku pozostałych podatników, którzy rozliczają się według skali i którzy również wpłacą pełny limit na IKZE, to przy 12 proc. stawce podatkowej zaoszczędzą na rozliczeniu z fiskusem 852,77 zł. Natomiast ci, którzy wchodzą w stawkę 32 proc. zaoszczędzą 2274,05 zł. Warto pamiętać, że jeśli podatnik osiągnie roczne dochody opodatkowane skalą podatkową w kwocie nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku, która w roku w 2022 r. wynosi 30 tys. zł, to nie będzie mógł odliczyć wpłat na IKZE.

Kiedy można wypłacić?

Tyle o wpłatach, a co z wypłatą. Najkorzystniej jest wypłacić pieniądze z IKZE po 65 urodzinach oraz pod warunkiem dokonywania wpłat przez co najmniej 5 lat. Nie musi to być rok, po roku. I nie muszą to też być górne limity. Może to być drobne kwota, nawet 100 zł, ale tych 5 lat wpłat warto przypilnować. Wypłacać pieniądze można jednorazowo lub w ratach przez co najmniej 10 lat. Chyba że okres oszczędzania był krótszy, ale nie krótszy niż wspomniane wcześniej 5 lat. Wtedy wypłata pieniędzy może być rozłożona na czas równy okresowi oszczędzania. Niezależnie od formy wypłaty, pieniądze z IKZE są opodatkowane 10 proc. podatkiem zryczałtowanym od przychodu. Decyzja o formie wypłaty należy do oszczędzającego.

Pieniądze gromadzone w IKZE są dziedziczone. A to oznacza, że w przypadku śmierci oszczędzającego są wypłacane osobie uprawnionej. Śmierć właściciela konta IKZE, to druga okoliczność, która poza wiekiem i spełnieniem warunku minimalnego czasu oszczędzania, pozwala na wypłatę pieniędzy na korzystnych warunkach. Nie znaczy to, że pozostałych wypadkach nie można wypłacić pieniędzy zgromadzonych na IKZE. Można, tylko trzeba zapłacić podatek dochodowy w wysokości wynikającej ze skali, w jakiej rozlicza się podatnik. Nie można wycofać części pieniędzy. Wszystkie albo nic.

Są zyski, mogą być straty

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to sposób na obniżenie podatku. Ulga na IKZE to oczywisty zysk w postaci mniejszego podatku, ale trzeba pamiętać, że IKZE to nie tylko zyski. Mogą być i straty. IKZE prowadzą banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, biura maklerskie. Powierzone pieniądze inwestują lub, jak na przykład w przypadku biur maklerskich robi to sam oszczędzający.

Dlatego warto śledzić, jak radzą sobie poszczególne instytucje z prowadzeniem tych inwestycji. Warto to robić nie tylko w momencie podejmowania decyzji o założeniu IKZE, ale także później, ponieważ mamy możliwość transferu środków z instytucji, która nas rozczarowała do tej, która może lepiej sobie poradzi. Podpowiedzią może być, na przykład, ranking IKZE z funduszami inwestycyjnymi, który regularnie przygotowuje portal analizy.pl. W pięciu edycjach rankingu pierwsze miejsce niezmiennie należało do konta IKZE Plus w NN Investment Partners TFI.  Wysoko, bo na 5 oceniono także konta: Skarbiec TFI, Pekao TFI, Uniqa TFI oraz PZU TFI (inPZU) i Generali Investments TFI.