Niania to usługa, jak każda inna. Warto wpisać te kwestie do umowy z opiekunką

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji
Niania to usługa, jak każda inna. Warto wpisać te kwestie do umowy z opiekunką

Osoby, które nie chcą korzystać z placówek, pod opieką jakich byłyby ich dzieci, decydują się często na zatrudnienie niani. Wówczas warta rozważenia jest umowa z nianią, pomagająca rozwiązywać wiele nieporozumień

Umowa z nianią – co powinno w niej się znaleźć?

Zawarcie umowy z nianią to dobra decyzja nie tylko ze względu na możliwość dochodzenia roszczeń w razie problemów. Taki dokument dokładnie określa, co wchodzi w skład obowiązków opiekunki, umożliwiając uniknięcie niepotrzebnych nieporozumień. Odpowiednia współpraca niani z rodzicami sprawi, że dziecko będzie czuło się dobrze, a przede wszystkim bezpiecznie. Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w umowie podpisywanej z nianią to:

 • dane opiekunki, rodziców i dziecka/dzieci,
 • liczba dzieci, nad którymi ma być sprawowana opieka,
 • czas oraz miejsce sprawowania opieki,
 • wysokość wynagrodzenia, w tym sposób oraz termin jego wypłaty,
 • czas, na jaki umowa zostaje zawierana,
 • warunki umowy, sposób jej zmiany i rozwiązania,
 • wzmianka o dodatkowych obowiązkach opiekunki, na przykład o powiadamianiu rodziców o chorobie dziecka,
 • klauzula nakazująca informowanie pracodawcy o danych dniach bądź godzinach, w których niania nie może opiekować się dzieckiem/dziećmi.

Warto wiedzieć o możliwości podpisania tak zwanej umowy uaktywniającej. Składki ubezpieczeniowe są opłacane z budżetu państwa. Rodzice pokrywają różnicę w nich tylko wtedy, gdy kwota na takiej umowie przekracza wartość najniższej krajowej.

Kto może skorzystać z możliwości podpisania umowy uaktywniającej?

Umowa uaktywniająca to rodzaj umowy cywilnoprawnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje opłacenia składek, jeśli:

 • dziecko nie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego ani nie zostaje pod opieką dziennego opiekuna,
 • niania została zgłoszona przez rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń społecznych,
 • rodzice (bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko) mają zatrudnienie, pracują w ramach umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, ewentualnie prowadzą działalność pozarolniczą.

Rodzice muszą zgłosić opiekunkę do ubezpieczeń w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia współpracy. Należy to zrobić na druku ZUS ZUA w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych bądź ZUS ZZA, jeśli opiekunka podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednocześnie obowiązkiem jednego z rodziców jest zgłoszenie się na formularzu ZUS ZFA jako płatnik składek, chyba że jest się już zarejestrowanym w takim charakterze.

Trzeba pamiętać o tym, aby każdego miesiąca rozliczać składki na ubezpieczenie społeczne opiekunki. Dokonuje się tego na formularzu ZUS DRA, który należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 15. dnia kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Dodatkowo konieczne jest złożenie druku ZUS RZA, jeśli opłaca się składkę zdrowotną oraz ZUS RCA przy opłacaniu składki społecznej i zdrowotnej. W sytuacjach kryzysowych, takich jak między innymi utrata zatrudnienia przez rodziców, składki są opłacane przez 3 miesiące od momentu wystąpienia tego rodzaju zdarzenia.