Wczasy pod gruszą i inne świadczenia z ZFŚS – czy zapłacimy od nich PIT?

Podatki Praca Rodzina dołącz do dyskusji (49) 01.07.2019
Wczasy pod gruszą i inne świadczenia z ZFŚS – czy zapłacimy od nich PIT?

Katarzyna Pietruszewska

Niektóre firmy mają obowiązek utworzyć  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dofinansowanie z funduszu otrzymamy m.in. na wczasy pod gruszą. Warto wiedzieć, czy zapłacimy podatek PIT od wczasów pod gruszą i innych świadczeń wypoczynkowych?

Część osób ma już urlop za sobą, ale większość z nas dopiero się na niego wybiera. Jeżeli mamy taką możliwość to korzystamy ze świadczeń jakie oferuje ZFŚS. Bądźmy świadomi swoich praw i zapoznajmy się z Regulaminem. Poza tym zawsze warto znać zasady opodatkowania dofinansowania, żeby wiedzieć ile pieniędzy faktycznie wpłynie na nasze konto. W zależności od świadczenia jakie otrzymamy z ZFŚS będą one opodatkowane PIT albo zwolnione. Przy czym zwolnienie może być całkowite albo do określonej kwoty. Świadczenie otrzymamy przed urlopem lub po nim. Decydujące znaczenie mają tutaj zapisy Regulaminu. Dofinansowanie ze środków ZFŚS do wypoczynku pracowników oraz członków ich rodzin nie jest oskładkowane.

Czy zwolnienie od  PIT obejmuje wczasy pod gruszą?

Zgodnie z przepisami ustawy PIT świadczenia rzeczowe i pieniężne są zwolnione z PIT do kwoty 1000 zł w danym roku podatkowym. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, które uprawniają do ich wymiany na towary lub usługi.

Przykładowo jeżeli otrzymamy kwotę 900 zł za wczasy pod gruszą i jest to pierwsze świadczenie z ZFŚS w tym roku to nie zapłacimy PIT. Jeżeli otrzymaliśmy wcześniej  na święta z ZFŚS kwotę pieniężną w wysokości 600 zł. to zapłacimy podatek od kwoty 500 zł tj. od nadwyżki od zwolnienia do 1000 zł. Podatek wyniesie 500 x 18% =90 zł.

Emerytów i rencistów, którzy otrzymają dofinansowanie z ZFŚS od byłego pracodawcy obejmuje zwolnienie do kwoty 3000 zł w skali roku. Jeżeli otrzymają świadczenie pieniężne na wczasy pod gruszą w kwocie 1500 zł, a nie korzystali jeszcze ze świadczeń w tym roku, będą zwolnieni z PIT.

Dofinansowanie do wypoczynku niezorganizowanego tj. do wczasów pod gruszą jak również do wypoczynku zorganizowanego obejmuje ten sam limit.  W przypadku pracowników jest to kwota do  1000 zł dla  oraz do 3000 zł dla emerytów i rencistów.

Jak wygląda opodatkowanie PIT dofinansowania z ZFŚS wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18?

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 podlega zwolnieniu niezależnie od jego wysokości. Jednak pod pewnymi warunkami. Musi być to wypoczynek zorganizowany przez podmioty, które prowadzą działalność w tym zakresie. Zwolnieniu podlegają takie formy wypoczynku jak wczasy, kolonie, obozy i zimowiska. W tym również pobyt połączony z nauką na leczeniu sanatoryjnym. Ponadto nie zapłacimy PIT  za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.