Wniosek upadłościowy Neonetu jednak nie będzie procedowany, ale i tak lepiej się spieszyć z reklamacjami

Biznes Technologie Zakupy Dołącz do dyskusji
Wniosek upadłościowy Neonetu jednak nie będzie procedowany, ale i tak lepiej się spieszyć z reklamacjami

NEONET S.A., znana firma działająca na rynku elektroniki konsumenckiej, poinformowała o otwarciu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej procedury sanacyjnej. Ta decyzja oznacza ważny krok w procesie restrukturyzacji firmy, który odbiega od postępowania upadłościowego i otwiera nowe możliwości dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. 

Sytuacja sieci marketów dość szybko się wyklarowała, po tym jak wczoraj polską przestrzenią publiczną wstrząsnęła informacja, że zgłoszono wniosek o upadłość. Zdaniem przedstawicieli samego Neonetu, była to tylko ostrożność biznesowa, ale od samego początku chodziło o postępowanie sanacyjne.

W polskim prawie, postępowanie sanacyjne jest jedną z form restrukturyzacji przedsiębiorstwa, której celem jest odbudowanie jego zdolności do kontynuowania działalności i obsługi zadłużenia. Otwarcie takiego postępowania jest sygnałem, że firma ma problemy finansowe, ale równocześnie posiada plan ich przezwyciężenia i dążenia do stabilizacji. W przeciwieństwie do upadłości, sanacja jest ukierunkowana na kontynuację działalności i nie oznacza likwidacji firmy.

Decyzja o sanacji Neonetu świadczy o jednoznacznym sukcesie firmy w przekonaniu sądu restrukturyzacyjnego do zaakceptowania jej planu naprawczego. Co istotne, sąd zezwolił Neonetowi na zachowanie autonomicznego zarządu nad przedsiębiorstwem, co jest korzystne dla procesu restrukturyzacji i zapewnia płynność operacyjną firmy. Dzięki temu zarówno kontrahenci, jak i klienci powinni odczuwać minimalny wpływ procedury na bieżącą współpracę.

Neonet chce wykorzystać ten moment, by się odbudować mocniejszym

Zarząd Neonetu podkreśla, że strategia restrukturyzacji ma na celu nie tylko spłatę zobowiązań wobec dotychczasowych wierzycieli, ale również zapewnienie długoterminowej stabilności firmy. Restrukturyzacja przewiduje reorganizację, której celem jest rozwiązanie bieżących problemów i umożliwienie wzrostu w przyszłości. Firma wyraża determinację w dążeniu do uzdrowienia sytuacji finansowej i zapewnienia kontynuacji działalności.

Dla klientów Neonetu zarówno tych realizujących zakupy w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, proces sanacyjny nie powinien przynieść żadnych utrudnień. Zapewniona zostanie ciągłość obsługi klienta, realizacji zamówień, a także pełne prawo do reklamacji i zwrotów. Firma gwarantuje, że wszystkie procesy sprzedażowe i posprzedażowe będą funkcjonować bez zmian. Z drugiej strony, gdyby Neonetowi się nie udało przetrwać, może warto nie odwlekać zaległych reklamacji na później.

Otwarcie postępowania sanacyjnego to istotna informacja dla rynku, ponieważ pokazuje, że nawet duże podmioty mogą napotkać trudności finansowe, które wymagają zdecydowanych działań naprawczych. To również przestroga dla innych przedsiębiorców, by śledzili sytuację swojej płynności finansowej i byli gotowi na podjęcie podobnych kroków restrukturyzacyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.