Zakaz wstępu psów na plażę niezgodny z prawem. Tak uważa RPO

Codzienne Dobre wiadomości Prawo Dołącz do dyskusji (95)
Zakaz wstępu psów na plażę niezgodny z prawem. Tak uważa RPO

Mieszkaniec Środy Wielkopolskiej poskarżył się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na zakaz  wprowadzania psów na plażę miejską nad Jeziorem Średzkim. Mężczyzna kwestionował zgodność z prawem takiego zakazu. RPO przyznał mu rację. Wolno zabrać psa na plażę, ale jego właściciel ma pewne obowiązki.

Wolno zabrać psa na plażę

Gmina zakaz wprowadzania psów na plażę umieściła w regulaminie utrzymania czystości i porządku na jej terenie. Powtórzyła go w regulaminie korzystania z kąpieliska. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjrzał się sprawie i stwierdził, że orzecznictwo sądów administracyjnych prezentuje w kwestii wprowadzania zwierząt domowych jednolite stanowisko. Całkowicie odmienne od rozwiązań, które przyjęła gmina.  Zgodnie z orzecznictwem sądów w kompetencjach rady gminy, wynikających z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie mieści się wprowadzenie całkowitego zakazu wprowadzania wszelkich zwierząt domowych na określone tereny i do określonych miejsc.

Biuro RPO informuje, że przepis ustawy upoważnia radę gminy jedynie do ustalenia takiego postępowania ze zwierzętami domowymi, aby ich pobyt na tych terenach nie był uciążliwy i nie zagrażał przebywającym tam osobom. Tymczasem bezwzględny zakaz wyprowadzania psów nadmiernie ogranicza swobodę poruszania właścicieli psów i innych zwierząt domowych.  Gmina wprowadzając taki zakaz wykracza poza materię ustawy.

Z zakazu trzeba się wycofać

Zastępca RPO Maciej Taborowski pisze do burmistrza Środy Wielkopolskiej, że  świetle orzecznictwa postanowienia regulaminu gminy są sprzeczne z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

„Za niezgodne z prawem należy także uznać regulacje regulaminu korzystania z kąpieliska w Środzie Wielkopolskiej o zakazie wprowadzania psów na jego teren. Skoro obowiązki właścicieli zwierząt domowych powinny zostać ustanowione w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). To niedopuszczalne jest regulowanie tej samej materii w uchwale podjętej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminny” pisze Maciej Taborowski.

Zastępca RPO poprosił burmistrza Środy o dostosowanie przepisów regulujących poruszanie się z psami i innymi zwierzętami domowymi do obowiązującego prawa. Takie zakazy, jak w Środzie Wielkopolskiej są bardzo często wprowadzane przez gminy w różnych miejscach. Rzecznik dał właścicielom psów narzędzie do upominania się o prawo do swobodnego poruszania się, przypominając jednocześnie, że pies nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi czy innych zwierząt. Ważne też by pamiętać, żeby po swoim psie posprzątać. Właściciele psów mają prawo do spaceru po plaży, ale mają też obowiązki.