Czeka nas podwyżka mandatów. Więcej za naruszenia zapłacą właściciele psów, lokali czy przewoźnicy

Codzienne Podatki Dołącz do dyskusji (128)
Czeka nas podwyżka mandatów. Więcej za naruszenia zapłacą właściciele psów, lokali czy przewoźnicy

Już wkrótce zaczną obowiązywać nowe, wyższe grzywny za niektóre wykroczenia. Tak wynika z rozporządzenia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wyższe grzywny mogą zapłacić m.in. właściciele psów, nieruchomości, a także przewoźnicy. 

Możliwe wyższe mandaty dla właścicieli psów

Pierwszą grupą, której grożą wyższe grzywny, są właściciele zwierząt – głównie psów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, mandaty będą wyższe w dwóch przypadkach. Po pierwsze – za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia maksymalna grzywna będzie wynosić 250 zł (obecnie to 200 zł). Można się domyślać, że wyższe mandaty dla właścicieli psów grożą w takiej sytuacji tym, którzy np. nie zabezpieczyli odpowiednio swojej posesji, w związku z czym pies może z niej swobodnie wychodzić (bez nadzoru właściciela). Mowa zatem zarówno o dziurach w płocie (przez które zwierzę może uciec) jak i np. o nieogrodzonej działce, na której trzymany jest pies.

Po drugie – jeszcze wyższe mandaty są przewidziane dla właścicieli psów i innych zwierząt, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, a których właściciele również nie zachowali zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. W tym przypadku mandat wyniesie 500 zł.

Istotne jest jednak to, jak właściwie należy interpretować niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności, czy raczej – czym takie środki ostrożności właściwie są. Problem w tym, że przepisy tego wprost nie określają. Jeśli chodzi z kolei o orzecznictwo sądów, to np. Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrok z 10.01.2019 r. (sygn. VII Ka 1193/18) stwierdził, że są to środki, które wynikają ze zdrowego rozsądku, a także są oparte na „powszechnym doświadczeniu i zwyczaju”. Najczęściej są utożsamiane ze smyczą czy kagańcem. Jednak to, czy pies musi mieć smycz i kaganiec określają z kolei przepisy prawa miejscowego.

Zmiany także dla właścicieli i najemców nieruchomości – chociaż raczej nie chodzi o przeciętnych obywateli

Rozporządzenie ustanawia też, że za niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych grozi mandat karny w wysokości od 100 do 250 zł. Można zatem przypuszczać, że chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy właściciel lub najemca nieruchomości, na terenie której znajduje się np. sklep, nie stosuje się do obostrzeń epidemicznych czy też nie udostępnia klientom środków do dezynfekcji.

Dodatkowo zgodnie z nowym rozporządzeniem problem mogą mieć niektórzy przewoźnicy. Za nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym będzie grozić od 100 do 250 zł grzywny.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 kwietnia 2021 r.