ecommerce Zakupy Zbrodnia i kara

Sprzedaż lub zakup podróbki na Vinted – obojętnie – to proszenie się o wielkie kłopoty

Paweł Mering
27.09.2022
Paweł Mering
Paweł Mering
27.09.2022
Sprzedaż lub zakup podróbki na Vinted – obojętnie – to proszenie się o wielkie kłopoty

Sprzedaż lub zakup podróbki na Vinted a prawo. Czy można mieć poważne problemy handlując towarem nieoryginalnym? Okazuje się, że w pewnych wypadkach – niestety tak. Jak zatem uniknąć ewentualnych problemów z prawem?

Sprzedaż lub zakup podróbki na Vinted

Vinted to popularna platforma internetowa – rodem z Litwy – za pośrednictwem której sprzedawać można różne rzeczy. Vinted zyskał jednak popularność głównie jako serwis do sprzedaży używanych ubrań. Pozwala to na pozbycie się zbędnych rzeczy z szafy, albo zakup odzieży w konkurencyjnej cenie – także markowej. I właśnie tutaj pojawia się problem, bo tam gdzie pojawia się markowa odzież, tam również występuje ryzyko padnięcia ofiarą wprowadzenia w błąd – i zakupu podróbki.

Podobnie i w drugą stronę: w wielu polskich szafach znajdują się podróbki, czy to zakupione za granicą, czy otrzymane w prezencie. Często taka rzecz wystawiona jest w sieci nieświadomie. Dochodzi jeszcze taki aspekt, że mało kto jest w stanie bez problemu zawsze odróżnić produkt oryginalny od podrobionego. Czy można ponieść odpowiedzialność karną za sprzedaż lub zakup podróbki?

Znak towarowy jest przedmiotem ochrony prawnej. Artykuł 305 ustawy Prawo własności przemysłowej określa przestępstwo dokonywania obrotu towarami bezprawnie oznaczonymi znakami. Zgodnie z tym przepisem, sprawca sprzedaży podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca uczynił ze sprzedaży stałe źródło dochodu, podlega karze od 6 miesięcy do 5 lat więzienia.

Warto pamiętać, że ten przepis nie dotyczy jedynie sklepów. Sprawcą przestępstwa może być także osoba prywatna, która sprzedaje innej osobie prywatnej – np. na Vintedzie. Warto jednak pamiętać, że czyn ten można popełnić wyłącznie umyślnie. Nieświadoma sprzedaż podróbki nie będzie przestępstwem.

A co z zakupem?

Zakup towaru oznaczonego podrobionym znakiem towarowym nie jest przestępstwem. W przeszłości nie było to jasne, szczególnie, że przestępstwem jest generalnie obrót podrobionym produktem. Warto jednak pamiętać, że zakup nie jest obrotem, a uczestnictwem w obrocie. Osoba kupująca podróbkę nie jest także paserem, na co wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 stycznia 201o roku (V KK 342/09).

Jak wskazują K. Osajda i Ł. Żelechowski w publikacji Prawo własności przemysłowej. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021, w niektórych innych krajach nawet posiadanie podrobionego produktu jest karane. Tak jest np. we Włoszech, czy też we Francji. Oprócz wprowadzania do obrotu i sprzedaży, przestępstwem jest także wytwarzanie podróbek, jednak nie na użytek własny.

Oprócz tego trzeba pamiętać o odpowiedzialności cywilnej, którą może ponieść sprawca łamania praw własności intelektualnej. Do tego regulamin Vinted. W pkt. 3.1.4. dokumentu jasno zapisano, że:

Sprzedaż, posiadanie lub korzystanie z takich Przedmiotów nie może naruszać praw osób trzecich, musi być zgodne z prawami własności intelektualnej i nie może naruszać żadnego prawa lub regulacji lokalnych, krajowych lub międzynarodowych. Przedmioty muszą być produktami bezpiecznymi i nie mogą stanowić towarów podrobionych

Takie działanie prowadzić może do permanentnej blokady konta.