Domownik wrócił z zagranicy i jest na kwarantannie? ZUS potwierdza, że współmieszkańcy też mogą otrzymać świadczenie chorobowe

Praca Zdrowie dołącz do dyskusji (6) 09.04.2020
Domownik wrócił z zagranicy i jest na kwarantannie? ZUS potwierdza, że współmieszkańcy też mogą otrzymać świadczenie chorobowe

Edyta Wara-Wąsowska

Osoby, które wracają z zagranicy, muszą być objęte 14-dniową kwarantanną. Rządzący niedawno zdecydowali, że w takiej sytuacji kwarantannie podlegają też domownicy. ZUS wyjaśnia, że także oni mają prawo do świadczenia chorobowego. 

Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy dla domownika objętego kwarantanną

Od 15 marca 2020 r. granice Polski są tymczasowo zamknięte dla cudzoziemców. Polacy wracający do ojczyzny mogą przekroczyć granicę, ale są poddawani od razu 14-dniowej kwarantannie. Przysługuje im świadczenie z tytułu kwarantanny.

Od 1 kwietnia kwarantannę przechodzi jednak nie tylko osoba powracająca z zagranicy, ale także domownicy, z którymi taka osoba mieszka. Nie wiadomo, dlaczego rządzący tak późno zdecydowali się na taki krok. Jeśli osoba wracająca z innego kraju faktycznie była zakażona, niemal na pewno przyczyniła się do zakażenia pozostałych domowników, którzy z kolei dość długo mogli swobodnie opuszczać miejsce zamieszkania.

Dobra informacja jest taka, że domownicy objęci przymusową kwarantanną ze względu na powrót współmieszkańca z zagranicy (jeśli nastąpiło to po 31 marca 2020 r.) również mają prawo do świadczenia chorobowego. Mowa o wynagrodzeniu chorobowym lub zasiłku chorobowym finansowanym z funduszu chorobowego.

Co trzeba zrobić, by otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy?

Aby otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy dla domownika objętego kwarantanną, wystarczy złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny razem z osobą powracającą z zagranicy. Oświadczenie należy złożyć u pracodawcy lub zleceniodawcy. Przedsiębiorcy przesyłają oświadczenie bezpośrednio do ZUS. Tak jak w przypadku wniosku o zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie można przesłać przez PUE ZUS (lub dostarczyć je do siedziby Zakładu). Osoba uprawniona do świadczenia musi złożyć oświadczenie w ciągu trzech dni od zakończenia kwarantanny.

ZUS jednak przypomina, że do świadczenia mają prawo wyłącznie osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Są to pracownicy, zleceniobiorcy i przedsiębiorcy, którzy opłacają dobrowolne składki chorobowe.

Zakład upomina również, że niemożliwe jest jednoczesne wykonywanie pracy i pobieranie świadczenia chorobowego. To ograniczenie nie obowiązuje jednak osób, które wykonują zawody medyczne, a w czasie kwarantanny wykonują pracę zdalną na rzecz podmioty wykonującego pracę leczniczą lub udzielają świadczeń w ramach telemedycyny.

Pracodawca i ZUS będą mogli zweryfikować, czy osobie składającej oświadczenie faktycznie przysługuje świadczenie z powodu kwarantanny

Osoby składające oświadczenie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno pracodawca, zleceniodawca lub sam ZUS będą mogli sprawdzić dane w oświadczeniu w sanepidzie. Wszystko po to by zapobiec ewentualnym próbom wyłudzenia świadczenia.