Zasiłek chorobowy dla pracownika: komu przysługuje i kiedy można go otrzymać?

Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji (24)
Zasiłek chorobowy dla pracownika: komu przysługuje i kiedy można go otrzymać?

Zasiłek chorobowy dla pracownika przysługuje osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do wykonywania obowiązków służbowych. Zasiłek przysługuje nie dłużej niż 182 dni (w wyjątkowych sytuacjach – nie dłużej niż 270 dni). Co jednak, jeśli dana osoba nie jest ubezpieczona? W takim wypadku odpowiedź jest prosta – zasiłek chorobowy po prostu jej się nie należy.

Zasiłek chorobowy dla pracownika: kryteria przyznania zasiłku

Pracownik może dostać zasiłek chorobowy tylko wtedy, gdy podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to automatycznie podlega takiemu ubezpieczeniu ze względu na odprowadzane składki.

W gorszej sytuacji są osoby wykonujące określone obowiązki w ramach umów cywilnoprawnych. Osoby pracujące w ramach umowy zlecenia mogą wprawdzie podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, jednak jest ono nieobowiązkowe – a to oznacza, że konieczne jest złożenie specjalnego wniosku do pracodawcy o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Dobra wiadomość jest taka, że pracodawca jest zobowiązany do przyjęcia takiego wniosku i tym samym – do odprowadzania składek.  W najgorszej sytuacji są jednak osoby wykonujące dzieło – nie mają bowiem prawa do zasiłku chorobowego. Z tego względu osoby wykonujące pracę w ramach umów cywilnoprawnych powinny przy okazji zastanowić się, czy np. ich umowa zlecenia nie ma znamion umowy o pracę lub czy umowa o dzieło na pewno powinna nią być – być może pracodawca usiłuje oszczędzić i nie płacić składek, które powinien.

Zasiłek chorobowy dla pracownika a okres wyczekiwania

Ubezpieczony pracownik (niezależnie od tego, czy podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu czy dobrowolnemu) nabywa prawo do zasiłku chorobowego dopiero po pewnym czasie. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego – po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku ubezpieczenia nieobowiązkowego – dopiero po 90 dniach. Co ważne, do tych okresów wlicza się poprzednie okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła okresu 30 dni.

Uwaga: niektórym grupom zasiłek chorobowy przysługuje bez okresu wyczekiwania. Są to m.in. pracownicy, których zdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub podczas powrotu z niej.

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy dla pracownika?

Zasiłek chorobowy dla pracownika przysługuje na okres nie dłuższy niż 182 dni – wyjątkiem są chorzy na gruźlicę (270 dni) i kobiety w ciąży, jeśli okres niezdolności do pracy nastąpił w czasie ciąży (również 270 dni). Jednocześnie należy pamiętać, że zasiłek choroby przysługuje de facto od 34. dnia trwania okresu niezdolności do pracy w roku kalendarzowym – wcześniej pracownikowi wypłacane jest tzw. wynagrodzenie chorobowe. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia – od 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Co do zasady zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi w wysokości do 80% wynagrodzenia, jednak w niektórych wypadkach wysokość świadczenia może być niższa (np. gdy pracownik przebywał w szpitalu) lub wyższa i wynosić 100% wynagrodzenia (np. gdy niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku w drodze do pracy lub podczas powrotu z niej).