Zła jakość powietrza wpływa na nas negatywnie także podczas pracy. Wyniki badań są jednoznaczne

Praca Środowisko Dołącz do dyskusji
Zła jakość powietrza wpływa na nas negatywnie także podczas pracy. Wyniki badań są jednoznaczne

Wszyscy wiemy o tym, że zła jakość powietrza może obniżać jakość życia i prowadzić do rozwoju groźnych chorób nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach. Jak w tych realiach odnajdują się pracownicy? Z ostatnich badań serwisu Pracuj.pl wynika jednoznacznie – prawie 90 proc. ankietowanych  zgłasza problemy z funkcjonowaniem w pracy, spowodowane złą jakością powietrza.

Niska jakość powietrza ma kluczowy wpływ na decyzje zawodowe i jakość wykonywanych przez nas obowiązków

Z badań przeprowadzonych przez Pracuj.pl i Alarm Smogowy wynika, że pracownicy często uskarżają się na jakość powietrza w swoim miejscu pracy, a jednym z efektów wdychania zanieczyszczeń jest obniżenie nastroju i chęci do wykonywania obowiązków. Ponadto prawie 25 proc ankietowanych przyznało, iż nie wie, czy pracodawca podejmuje działania w kierunku zmiany tego stanu rzeczy.

Duża część pracowników (aż 23. proc.) informuje, że ich pracodawcy nie robią nic w kierunku poprawy sytuacji. Specjaliści z Grupy Pracuj, przyznają, że badania tego typu mają na celu nie tylko uświadamianie pracowników o skali problemu, ale zwrócenie uwagi na niego pracodawcom. O podejściu firmy do zagadnienia mówiła Anna Goreń, starsza specjalistka PR i CSR w Grupie Pracuj:

Zaangażowanie w dbałość o środowisko odzwierciedla szersze zrozumienie społecznej odpowiedzialności biznesu, która uwzględnia dobro pracowników, społeczności i przyszłych pokoleń. Angażując się we wsparcie działań Polskiego Alarmu Smogowego, chcemy pokazać, że dbałość o jakość powietrza powinna być ważna dla każdego z nas, bo wpływa na nasze życie zarówno prywatne, jak i zawodowe.

Dużą część ankietowanych stanowiły także osoby sceptycznie lub obojętnie nastawione do problemu

Mimo aż tak znaczącej liczby osób, które przyznają, że problem występuje, istnieje także grupa zatrudnionych, którym zanieczyszczenie powietrza nie przeszkadza w takim stopniu. Mimo tego, że 26 proc. osób ankietowanych przyznało, że kwestia jakości wdychanego powietrza jest ważna przy wyborze miejsca pracy, jednocześnie nie uznali oni tej kwestii za kluczową. 1/3 badanych poinformowała, że nie zwraca uwagi na jakość powietrza w miejscu zatrudnienia.

Bardzo ważnym aspektem badania stała się kwestia transportu do miejsca pracy. Aż 60 proc. ankietowanych wyraziło aprobatę dla działań pracodawcy, mających na celu zachęcenie ich do korzystania z roweru jako środka transportu do firmy. Znaczna część z nich wskazała także na pracę zdalną jako kluczowe udogodnienie, wpływające na poprawę jakości powietrza w swoim mieście.