Nadchodzą spore zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2022 r. Tym razem korzystne dla kobiet

Praca Dołącz do dyskusji
Nadchodzą spore zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2022 r. Tym razem korzystne dla kobiet

Duże zmiany w Kodeksie pracy coraz bliżej. Najwięcej uwagi poświęca się zmianom dotyczącym urlopom oraz umowom na czas określony. Zdecydowanie mniej – zasiłkowi macierzyńskiemu. Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2022 r. (o ile przepisy wejdą w życie planowo) dotyczą m.in. jego wysokości. 

Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2022. Inne zasady naliczania

Polska musi zaimplementować dwie unijne dyrektywy. Jedna z nich dotyczy przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, druga –  równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Czasu pozostało niewiele (nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w sierpniu), dlatego do wykazu prac legislacyjnych i projektowych Rady Ministrów wpisany został już projekt nowelizacji Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw.

Co się zmieni? Największe zmiany dotyczą urlopów rodzicielskich. Urlop rodzicielski to nie to samo co urlop macierzyński; najczęściej wykorzystywany jest jednak zaraz po urlopie macierzyńskim, co po zsumowaniu daje de facto nawet 52 tygodnie urlopu (20 tygodni macierzyńskiego + maksymalnie 32 rodzicielskiego przy założeniu, że kobieta urodziła jedno dziecko).

łączny wymiar tego urlop dla obojga rodziców wyniesie 41 tygodni (lub 43 – w przypadku porodu mnogiego). Najistotniejsze jest jednak to, że i matce, i ojcu będzie przysługiwać 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu.

Z powiększaniem rodziny w świetle przepisów Kodeksu pracy wiąże się jednak coś jeszcze. Chodzi o zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2022 r. Co istotne, są to zmiany dobre dla przyszłych matek. Zasiłek macierzyński będzie wyższy.

Obecnie za okres do 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka) zasiłek przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Problem jednak zaczyna się później; po upływie powyższego okresu wynosi on już tylko 60 proc. podstawy wymiaru. Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2022 r. zakładają, że za cały okres zasiłek będzie wynosić 70 proc. podstawy wymiaru. Co jednak bardzo ważne – jeśli pracownica złoży wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie, miesięczny zasiłek macierzyński (za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego) wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Ostatecznie zatem jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze.

Na jaki zasiłek mogą natomiast liczyć ojcowie, którzy skorzystają z 9-tygodniowego, nieprzenoszalnego urlopu? Za cały okres będzie im przysługiwać zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

Co jeszcze zmieni się w Kodeksie pracy?

Nowelizacja prawa pracy obejmie również umowy na czas określony – pracodawca będzie musiał uzasadniać wypowiedzenie takiej umowy. Pracodawca będzie też musiał skonsultować przyczynę wypowiedzenia ze związkiem zawodowym (o ile taki działa w firmie).

Oprócz tego wprowadzony ma zostać 5-dniowy urlop opiekuńczy oraz zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej (w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym). Nowelizacja ma również umożliwić rodzicom dzieci do lat 8. korzystanie z elastycznej formy organizacji pracy.