ZUS nie taki straszny jak go malują. Prawie połowa Polaków ma o nim dobre zdanie

Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
ZUS nie taki straszny jak go malują. Prawie połowa Polaków ma o nim dobre zdanie

Najnowsze badanie przeprowadzone przez CBOS wskazuje na poprawę postrzegania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez Polaków. Zebrane dane sugerujące stopniową poprawę wizerunku instytucji mogą pozytywnie odzwierciedlać działania ZUS-u mające na celu usprawnienie obsługi, w tym wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dostęp do świadczeń.

Obecnie już blisko połowa badanych (49 proc.) dobrze mówi na temat działalności ZUS-u. To o 2 punkty procentowe więcej w porównaniu do poprzednich sześciu miesięcy. Jednocześnie odnotowano spadek negatywnych ocen o 4 punkty procentowe, do 32 proc.

Seniorzy przeważnie dobrze oceniają ZUS

Grupą najbardziej zadowoloną z funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są osoby starsze, w wieku 55 lat i więcej, w tym renciści oraz emeryci. Wysoką satysfakcję wyrażają również osoby z niższym wykształceniem, np. podstawowym albo zasadniczym zawodowym, a także robotnicy niewykwalifikowani.

Pozytywne opinie dominują wśród respondentów zarabiających relatywnie mało bądź przeciętnie, co może wskazywać na ważną rolę ZUS-u w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa finansowego tej części społeczeństwa. Dla wielu osób, szczególnie tych z niższymi dochodami, świadczenia z ZUS-u są ważnym, a czasem jedynym źródłem wsparcia finansowego w trudnych okolicznościach.

Młodsze pokolenie jest bardziej krytyczne

W kontraście do pozytywnych ocen Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez starszą grupę obywateli krytyczne opinie na temat ZUS-u częściej formułują młodsi Polacy, w wieku poniżej 45 lat. Krytyka płynie również ze strony uczniów, studentów, kadry kierowniczej, przedsiębiorców oraz specjalistów, a także zamożnych respondentów i osób niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej.

Więcej od instytucji wymagają często osoby (np. przedsiębiorcy) zajmujący się planowaniem finansowym na dłuższą metę i w związku z tym oczekujące od ZUS-u elastyczności oraz innowacyjności w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb społecznych. W odpowiedzi na te oczekiwania ZUS powinien śledzić aktualne trendy ekonomiczne, ale także proaktywnie wdrażać nowe rozwiązania, które będą odpowiadać na przyszłe wyzwania demograficzne i technologiczne.

ZUS a dywidenda pokoleniowa

Badanie CBOS prawdopodobnie uchwyciło istotę dywidendy pokoleniowej w percepcji działalności ZUS-u. Starsze pokolenia, które pobierają świadczenia lub są bliskie korzystania z nich, wyrażają znacznie wyższą satysfakcję z działalności instytucji, co może być związane z bezpośrednimi korzyściami, jakie otrzymują bądź wkrótce otrzymają od ZUS-u.

Młodsi częściej nie szczędzą gorzkich słów w kierunku ZUS-u. Konstruktywna krytyka w odróżnieniu od krytykanctwa powinna sygnalizować potrzebę wprowadzenia dalszych reform i usprawnień, mających na celu zwiększenie efektywności i klientocentryczności instytucji.