Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje także dotkniętym chorobą alkoholową

Finanse Państwo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje także dotkniętym chorobą alkoholową

Alkoholizm to choroba ze wszystkimi tego konsekwencjami. Utrata przez niego zdolności do pracy nie pozbawia możliwości uzyskania świadczeń z ZUS przysługujących w takiej sytuacji. Jak dostać rentę alkoholową? Nie jest to takie trudne, skoro nasze państwo corocznie wydaje na ten cel ponad 50 milionów złotych. 

Można dostać rentę alkoholową nawet wtedy, gdy się jest „praktykującym” alkoholikiem

Czy alkoholik może dostawać pieniądze od państwa z tytułu bycia alkoholikiem? Nie jest to może najbardziej delikatne określenie, ale z pewnością można to tak nazwać. Osobom niezdolnym do pracy z powodu choroby przysługuje renta od ZUS. Alkoholizm rzecz jasna jest chorobą, która jest w stanie spowodować ogromne spustoszenie w organizmie. W gruncie rzeczy niewiele trzeba, by była w stanie uniemożliwić osobie nią dotkniętej kontynuowanie pracy zarobkowej. Tym samym także alkoholikowi przysługuje renta.

Wbrew pozorom, tzw. renta alkoholowa nie jest w Polsce niczym nadzwyczajnym. Zgodnie z danymi statystycznymi, którymi podzielił się w serwisie X Janusz Piechociński, nasze państwo każdego roku wydaje z tego powodu niemałą sumę. W 2022 r. było to 53,1 mln zł, rok wcześniej 53,8 mln zł. Skądinąd od 2019 r. możemy zaobserwować tendencję spadkową. Wówczas wydatki na renty alkoholowe wyniosły aż 57,4 mln zł, a w 2020 r. 55,3 mln zł.

Janusz Piechociński zwraca także uwagę, że wśród osób pobierających to konkretne świadczenie przeważają mężczyźni. Ogólną liczbę świadczeniobiorców należałoby liczyć w tysiącach. W zasadzie nie ma się co dziwić, skoro już nawet najpopularniejsze dyskonty rozpijają Polaków oferując im wódkę po 10 złotych za pół litra.

Warto przypomnieć, że można dostać rentę alkoholową także wtedy, gdy chory niespecjalnie chce się leczyć. Pieniądze od państwa w tym przypadku nie są uzależnione od woli wyciągnięcia się z alkoholizmu. Być może byłaby to propozycja, którą legislatorzy powinni rozważyć. Tymczasem jednak wystarczy spełnić określone przepisami warunki, by nabrać uprawnienie do otrzymywania tego świadczenia. Co to dokładnie za warunki? Trzeba przyznać, że nie są specjalnie wygórowane.

Warunki nie są zbyt wygórowane, a składanie wniosku przypomina przechodzenie na emeryturę

By dostać rentę alkoholową, czy też świadczenie z tytułu niezdolności do pracy wywołanej z dowolnego innego powodu, należy się zgłosić do ZUS. Przede wszystkim trzeba mieć tytuł do ubezpieczenia rentowego. Zdecydowana większość pracowników to kryterium spełnia. Problem mogą mieć zatrudnieni na umowę o dzieło, który nie wykupili sobie dobrowolnego ubezpieczenia. Przykładem mogą być niektórzy artyści.

Ubezpieczonych chcących dostać rentę alkoholową czeka konieczność spełnienia łącznie trzech podstawowych warunków. Taka osoba musi zostać uznana za niezdolną do pracy. Może być całkowicie, może być częściowo.

Musi również legitymować się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym. Im dana osoba starsza, tym wymagany staż jest wyższy. Jak możemy dowiedzieć się ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, okres ten wynosi:

  • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
  • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
  • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
  • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
  • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Warto także przypomnieć, że okresy nieskładkowe to te, w których co prawda nie odprowadzaliśmy składek, ale przepisy nakazują liczyć je tak, jakbyśmy to robili.

Trzeci warunek jest już nieco bardziej skomplikowany. Rentę możemy dostać, jeśli nasza alkoholowa niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych. Przykładem może być okres ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego).

Ubezpieczony całkowicie niezdolny do pracy już w marcu będzie mógł dostać przeszło 1700 zł miesięcznie

Procedura składania wniosku jest wręcz bliźniacza względem przechodzenia na emeryturę oraz prośby o ustalenie kapitału początkowego. Dostarczamy ZUS wypełniony formularz ERN oraz formularz ERP-6 wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe. Możemy to zrobić osobiście, pocztą, albo za pomocą platformy PUE ZUS.

Renta alkoholowa w 2024 r. w tej chwili wynosi 1588,44 zł w przypadku osób dotkniętych całkowitą niezdolnością do pracy. Ci z częściową niezdolnością otrzymają od ZUS 1191,33 zł. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenie to podlega waloryzacji.

Najbliższa nastąpi już w marcu i będzie rekordowo wysoka. Może zbliżyć się nawet do 12 proc. Tym samym w przyszłym miesiącu świadczeniobiorca całkowicie niezdolny do pracy będzie mógł liczyć na ok. 1779 zł renty, a dotknięty częściową niezdolnością otrzyma ok. 1334 zł.