Jakieś tam zmiany co do work-life balance w prawie pracy weszły, ale Polacy są zbyt zapracowani, by się z nimi zapoznać

Praca Dołącz do dyskusji
Jakieś tam zmiany co do work-life balance w prawie pracy weszły, ale Polacy są zbyt zapracowani, by się z nimi zapoznać

Polski rynek pracy doświadcza istotnych przemian, związanych z kwestiami równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Niemniej jednak, najnowsze badania wskazują, że wiedza na ten temat pozostawia wiele do życzenia wśród polskich pracowników. Ale czy faktycznie jesteśmy świadomi, jakie zmiany prawne dotyczą nas w miejscu pracy, a co ważniejsze – czy są one wdrażane? 

Zgodnie z danymi od ClickMeeting, jedynie 31% Polaków jest świadoma tegorocznych zmian w prawie dotyczących work-life balance. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że nowelizacja Kodeksu Pracy, która wszedł w życie na wiosnę tego roku, wprowadziła istotne zmiany, takie jak bezpłatny urlop opiekuńczy czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Wprowadzenie tych zmian miało na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych.

Dla wielu z nas pojęcie „work-life balance” brzmi jak luksus, a nie jak podstawowe prawo. W kontekście globalnym, firmy na całym świecie dostrzegają korzyści płynące z dbałości o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. To nie tylko zwiększa zadowolenie pracowników, ale również poprawia ich wydajność. Jak powiedziała Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager w ClickMeeting: „Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest jednym z warunków zachowania zdrowia i satysfakcji z pracy. Poprawia również wydajność pracowników.”

Z raportu ClickMeeting wynika, że tylko 21% respondentów zostało poinformowanych przez swojego pracodawcę o zmianach w prawie. To budzi pytanie: dlaczego firmy nie informują swoich pracowników o tak ważnych zmianach?

Można by przypuszczać, że część firm w Polsce postrzega dbałość o równowagę między pracą a życiem prywatnym jako dodatkowy koszt, a nie inwestycję. Ale taka postawa może być krótkowzroczna. Jak podkreślono w badaniu, 8% respondentów twierdzi, że w ich firmach są obecnie większe możliwości w zakresie równowagi między pracą a życiem prywatnym, a 11% zaznaczyło, że dbałość o work-life balance była obecna już wcześniej.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym nie jest jedynie trendem czy modne słowo. To kluczowy element dbałości o dobrostan pracowników i efektywność pracy. Polskie firmy, które nie wdrożą tej filozofii, mogą w przyszłości napotkać na problemy w zakresie retencji i rekrutacji pracowników. Z drugiej strony, te, które inwestują w dobrostan swoich pracowników, mogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

W erze technologii i pracy zdalnej, narzędzia takie jak ClickMeeting, które oferują elastyczność w organizacji pracy, stają się kluczowe. Służą nie tylko komunikacji, ale również budowaniu kultury organizacyjnej opartej na zrozumieniu i wsparciu. W końcu, zrównoważone podejście do pracy przynosi korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.