Klienci otrzymają zwrot części środków za abonament. UOKiK nakłada potężną karę na dużego dostawcę internetu i TV

Biznes Codzienne Dołącz do dyskusji
Klienci otrzymają zwrot części środków za abonament. UOKiK nakłada potężną karę na dużego dostawcę internetu i TV

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zdecydował o nałożeniu kary pieniężnej na Vectrę. Spółka bezprawnie zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za Internet i telewizję. Kara dla Vectry wyniesie 22 miliony złotych.

Przedsiębiorca nie może tak po prostu jednostronnie zmieniać umowę zawartą na czas nieoznaczony

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu przez prezesa tej instytucji wysokiej kary na jednego z większych dostawców Internetu domowego i telewizji kablowej w Polsce. Kara dla Vectry wyniesie aż 22 miliony złotych. Czym spółka zawiniła? Chodzi o jednostronne zmienianie zapisów umowy abonamentowej i bezprawne podwyższanie opłat ponoszonych przez klientów.

W komunikacie UOKiK prezes Tomasz Chróstny przypomina, kiedy przedsiębiorcy mogą zmieniać istotne postanowienia umowy zawartej na czas nieoznaczony. Może to nastąpić wówczas, gdy umowa wprost przewiduje taką możliwość.

Tymczasem Vectra w latach 2019 – 2020 jednostronnie, bez wymaganej podstawy prawnej, informowała konsumentów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do nieposiadających jej i trwających już kontraktów, zmieniając zapisy ogólnych warunków umowy. Następnie, przez kolejne lata, w oparciu o tę bezprawnie wprowadzoną klauzulę modyfikacyjną, sugerowała klientom jednostronne podwyższenie o 5 złotych miesięcznie opłaty abonamentowe za każdą z usług telekomunikacyjnych – telewizji lub dostępu do Internetu (60 zł lub 120 zł w skali roku).

Przedsiębiorca wyznaczył im przy tym termin, w ramach którego mogą nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć świadczone usługi. Jeśli tego nie zrobili, Vectra pobierała ustalone jednostronnie podwyższone opłaty.

Postępowanie w tej sprawie toczy się od 2021 r. Wówczas prezes UOKiK postawił spółce zarzuty. Kara dla Vectry stanowi ich naturalną wręcz konsekwencję. Decyzja prezesa Chróstnego będzie miała kilka interesujących konsekwencji dla abonentów Vectry.

Kara dla Vectry to nie wszystko. Spółka będzie musiała oddać nadpłacony abonament klientom

W komunikacie możemy się dowiedzieć nie tylko o wysokości kary nałożonej na spółkę. Podstawą do wydania decyzji było uznanie praktyk Vectry za sprzeczne z prawem. Chodzi o klauzulę modyfikacyjną oraz późniejsze podwyżki opłat abonamentowych. Warto jednak zwrócić uwagę na jedno bardzo ważnesformułowanie, jakim operuje UOKiK.

Teraz wydał decyzję, w której uznał, że zarówno klauzula modyfikacyjna, a także późniejsze podwyżki opłat abonamentowych, nie zostały skutecznie wprowadzone do obowiązujących umów, gdyż odbyło się to bez podstawy prawnej, co wprowadzało konsumentów w błąd

Kara dla Vectry i nakaz zaprzestania stosowania nielegalnych praktyk to jedna sprawa. Drugą jest konieczność usunięcia przez spółkę ich skutków. Po uprawomocnieniu się decyzji prezesa UOKiK spółka będzie miała obowiązek zwrotu pobranych opłat abonamentowych przez okres, w którym je naliczała. Dotyczy on rzecz jasna tej części, która została naliczona przez Vectrę bezprawnie. Spółka będzie musiała również poinformować konsumentów o przysługującym im prawie do zwrotu nadpłaconych w ten sposób pieniędzy.

Prezes Tomasz Chróstny przypomina, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni zmieniać umowy zawarte na czas nieoznaczony w sposób zgodny z prawem.

Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne aby konsumenci mogli przewidzieć w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi

Jeżeli istnieje konieczność zmiany warunków umowy bez klauzuli modyfikacyjnej, to przedsiębiorcom zostaje tylko jedna droga. Mowa o zawarciu porozumieniu z klientem na partnerskich warunkach, na zasadach pełnej dobrowolności obydwu stron.