Karta Nauczyciela zostanie zmieniona, rząd stara się odbiurokratyzować zawód belfra

Gorące tematy Państwo dołącz do dyskusji (3) 18.02.2016
Karta Nauczyciela zostanie zmieniona, rząd stara się odbiurokratyzować zawód belfra

Maciej Lewczuk

Karta Nauczyciela: likwidacja godzin karcianych i centralny rejestr ukaranych nauczycieli.

Nauczyciele w ostatnich latach mają okazję doświadczyć wielu zmian. Rząd majstrował przy podręcznikach, zasadach przeprowadzania egzaminów na różnych poziomach edukacji i innych aspektach dotyczących zarówno nauczycieli, wykładowców, uczniów, studentów i rodziców. Karta Nauczyciela będzie kolejnym elementem, w którym mają pojawić się spore zmiany.

Karta Nauczyciela do zmiany

Karta Nauczyciela to ustawa mająca za zadanie regulować prawa i obowiązki nauczycieli, a warto wiedzieć, że w sprawach dotyczących pracy nauczycieli jest ona ważniejsza od Kodeksu Pracy. Obejmuje ona pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, wychowawców, pedagogów, etc.), którzy są zatrudnieni w szkołach podstawowych i artystycznych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, a także instytucjach zajmujących się szkoleniem samych nauczycieli.

Projekt dotyczący ustawy Karta Nauczyciela ma za zadanie wprowadzić zmiany dotyczące tak zwanych „godzin karcianych”, czyli likwidacji godzin (1-2), które nauczyciele musieli poświęcić na zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z wytycznymi dyrektora danej placówki (opiekę nad dziećmi w świetlicy, etc.).

Kolejnym elementem ma być wprowadzenie Centralnego Rejestru Nauczycieli, w którym znajdą się informacje o wszelkich karach dyscyplinarnych, a także wpisy dotyczące wydalenia ich z zawodu nauczyciela bądź zwolnienia dyscyplinarnego z klauzulą zakazu wykonywania zawodu przez okres trzech lat. Nauczyciele będą też zobowiązani do dostarczenia, przed podjęciem pracy w danej placówce, informacji z Krajowego Rejestru Karnego o swojej niekaralności. Da to większą kontrolę nad tym, czy dana osoba nadaje się do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jest też doprecyzowanie zasad wypłacania nagród dla nauczycieli, którym przyznano honorowy tytuł profesora oświaty. Po zmianach będzie to kwota 18 000 zł brutto, wypłacana przez Ministra Edukacji Narodowej z budżetu ustalonego na 450 000 na każdy rok.

O wszelkich zmianach można poczytać w tym dokumencie, a całą ścieżkę dotyczącą zmian na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

W każdej sprawie, dotyczącej problemów związanych z prawami nauczyciela, ucznia, studenta, szkołami, placówkami wychowawczymi, zachowaniem ich pracowników i wszelkimi innymi, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com