Karta Nauczyciela zostanie zmieniona, rząd stara się odbiurokratyzować zawód belfra

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (3)
Karta Nauczyciela zostanie zmieniona, rząd stara się odbiurokratyzować zawód belfra

Karta Nauczyciela: likwidacja godzin karcianych i centralny rejestr ukaranych nauczycieli.

Nauczyciele w ostatnich latach mają okazję doświadczyć wielu zmian. Rząd majstrował przy podręcznikach, zasadach przeprowadzania egzaminów na różnych poziomach edukacji i innych aspektach dotyczących zarówno nauczycieli, wykładowców, uczniów, studentów i rodziców. Karta Nauczyciela będzie kolejnym elementem, w którym mają pojawić się spore zmiany.

Karta Nauczyciela do zmiany

Karta Nauczyciela to ustawa mająca za zadanie regulować prawa i obowiązki nauczycieli, a warto wiedzieć, że w sprawach dotyczących pracy nauczycieli jest ona ważniejsza od Kodeksu Pracy. Obejmuje ona pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, wychowawców, pedagogów, etc.), którzy są zatrudnieni w szkołach podstawowych i artystycznych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, a także instytucjach zajmujących się szkoleniem samych nauczycieli.

Projekt dotyczący ustawy Karta Nauczyciela ma za zadanie wprowadzić zmiany dotyczące tak zwanych „godzin karcianych”, czyli likwidacji godzin (1-2), które nauczyciele musieli poświęcić na zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z wytycznymi dyrektora danej placówki (opiekę nad dziećmi w świetlicy, etc.).

Kolejnym elementem ma być wprowadzenie Centralnego Rejestru Nauczycieli, w którym znajdą się informacje o wszelkich karach dyscyplinarnych, a także wpisy dotyczące wydalenia ich z zawodu nauczyciela bądź zwolnienia dyscyplinarnego z klauzulą zakazu wykonywania zawodu przez okres trzech lat. Nauczyciele będą też zobowiązani do dostarczenia, przed podjęciem pracy w danej placówce, informacji z Krajowego Rejestru Karnego o swojej niekaralności. Da to większą kontrolę nad tym, czy dana osoba nadaje się do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jest też doprecyzowanie zasad wypłacania nagród dla nauczycieli, którym przyznano honorowy tytuł profesora oświaty. Po zmianach będzie to kwota 18 000 zł brutto, wypłacana przez Ministra Edukacji Narodowej z budżetu ustalonego na 450 000 na każdy rok.

O wszelkich zmianach można poczytać w tym dokumencie, a całą ścieżkę dotyczącą zmian na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

W każdej sprawie, dotyczącej problemów związanych z prawami nauczyciela, ucznia, studenta, szkołami, placówkami wychowawczymi, zachowaniem ich pracowników i wszelkimi innymi, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com