Przedsiębiorstwa będą mieć nowy obowiązek. Ale większość kierujących firmami nie wie nawet, czy i kiedy ich obejmie

Firma Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorstwa będą mieć nowy obowiązek. Ale większość kierujących firmami nie wie nawet, czy i kiedy ich obejmie

Unijna dyrektywa CSRD oraz standardy ESRS nakładają na firmy rozszerzone obowiązki raportowania i ujawniania informacji związanych z danymi ESG. W Polsce na on objąć łącznie ok. 4 tys. firm. Tymczasem okazuje się, że aż 2/3 kierujących dużymi i średnimi firmami w naszym kraju nie wie, czy taki obowiązek obejmie ich przedsiębiorstwo, a jeśli tak – to kiedy. 

Nowy obowiązek polskich firm coraz bliżej. Część kierujących przedsiębiorstwami nie zdaje sobie z tego sprawy

Obowiązek rozszerzonego raportowania zgodnego z wytycznymi dyrektywy CSRD obejmuje spółki spełniające odpowiednie kryteria. Obowiązek ma być wprowadzany stopniowo; pierwsze sprawozdania (już w 2025 r., za rok 2024) złożą spółki i grupy kapitałowe, które dotychczas posiadały obowiązek raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą NFRD. W kolejnych latach obowiązek ten zostanie rozszerzony na kolejne spółki. Jako ostatnie do obowiązku raportowania zostaną włączone wybrane spółki z siedzibą poza UE, które posiadają w Polsce jednostkę zależną lub oddział osiągające na terenie Unii i których roczne przychody przekraczają 150 mln euro (pierwsze sprawozdania zgodnie z nowymi standardami będą musiały złożyć w 2028 r.).

Czy jednak polskie firmy mają świadomość, że już wkrótce będą musiały ujawniać informacje związane ze zrównoważonym zarządzaniem oraz wykazywać wpływ czynników ESG na decyzje biznesowe organizacji (bo de facto do tego sprowadza się obowiązek rozszerzonego raportowania)? Okazuje się, że niekoniecznie.

Tylko co dziesiąta spółka wie, kiedy powinna spełnić nowy obowiązek

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Grant Thornton wynika, że sposób badanych tylko mniej więcej co dziesiąta spółka faktycznie wie, od kiedy obejmie ją nowy obowiązek i kiedy konieczne będzie przygotowanie pierwszych sprawozdań. 3 proc. ankietowanych wskazała, że obowiązek wypełni już w 2024 r. (można zakładać, że chodzi o firmy, które mają obowiązek złożenia informacji za 2024, choć fizycznie nastąpi to dopiero w 2025), kolejne 3 proc. – że w 2025 r., natomiast 4 proc. wskazało na późniejszy okres.

Okazuje się jednak, że większość kierujących dużymi i średnimi firmami nie wie zbyt dużo na temat raportowania ESG. Na przykład 14 proc. ankietowanych, kierujących firmami w Polsce, potwierdziło, że ich organizacja będzie objęta nowym obowiązkiem, ale że nie wiedzą, kiedy konkretnie. 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich organizacja nie będzie objęta nowymi regulacjami; aż 57 proc. (i na to należy zwrócić szczególną uwagę) ankietowanych przyznała jednak, że po prostu nie ma żadnej wiedzy na ten temat – co może nieco przerażać.