Wysokie temperatury w pracy nie dają ci żyć? Prawdopodobnie jest to wina twojego szefa

Praca Dołącz do dyskusji (123)
Wysokie temperatury w pracy nie dają ci żyć? Prawdopodobnie jest to wina twojego szefa

Za oknem żar leje się z nieba. Gdybyśmy mogli siedzielibyśmy teraz w wannie z chłodną wodą, racząc się zmrożonymi napojami. Niestety na przeszkodzie może nam stanąć praca. By nie była mordercza w takie ciepło warto znać obowiązki pracodawcy względem pracownika podczas upału.

Gdy na termometrze temperatura robi się zbyt wysoka, pracownik powinien dostać napoje i posiłki

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie odpowiednie napoje i posiłki. Szczegółowe zasady ich zapewnienia reguluje odpowiednie rozporządzenie. Zgodnie z nim pracodawca zapewnia napoje dla pracowników, którzy pracują w warunkach gorącego mikroklimatu, gdy wskaźnik obciążenia termicznego przekracza 25 stopni Celsjusza, oraz przy pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 stopni. Natomiast jeżeli praca odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu to temperatura musi przekroczyć 28 stopni. Napoje powinny być zimne i mają być dostępne w czasie całej zmiany roboczej w ilości, która zaspokaja potrzeby pracownika. Przy czym pracodawca nie musi zapewnić różnorodności napojów, wystarczy że zapewni samą wodę. Nie może zrezygnować z dostarczenia napojów w zamian za ekwiwalent pieniężny. Jeżeli pracodawca odmówi dostarczenia wody to grozi mu grzywna w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Warto jednak pamiętać, że pracodawca może ominąć wymóg dostarczenia napojów podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach za pomocą zmniejszenia uciążliwości pracy. Jak może to zrobić? Najprościej używając klimatyzacji. Kiedy jest włączona, spada temperatura w pomieszczeniu, więc obowiązek przestaje istnieć, dopóki temperatura nie przekracza 28 stopni. Ale sam montaż nie wystarczy, klimatyzacja musi działać i utrzymywać odpowiednią temperaturę. Pracodawca ma obowiązek dbać o sprawność klimatyzacji oraz jej czystość i odgrzybianie. Dzięki utrzymywaniu jej sprawnej nie będzie powodowała negatywnych konsekwencji dla pracowników. Może również zamontować w oknach rolety, wyposażyć stanowiska pracy w wentylatory.

Obowiązki pracodawcy podczas upału obejmują również podjęcie działań mających na celu poprawę warunków pracy

Pracodawca jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach takich działań pracodawca może podjąć decyzję o skróceniu czasu pracy ze względu na wysokie temperatury. Co ważne – skrócenie nie może pociągać za sobą obniżenia wynagrodzenia. Oprócz zmniejszenia czasu pracy zatrudniający może również wprowadzać dodatkowe przerwy w pracy. Większa troską objęci są młodociani pracownicy, dla których praca w upały jest niedopuszczalna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza przekracza 65%.

W przypadku pracowników, którzy mogą się ubrudzić podczas pracy na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze oraz bez dostępu do bieżącej wody pracodawca musi im zapewnić również dostęp do wody, której będą używać w celach higienicznych. Każdy pracownik spełniający takie wymagania powinien mieć co najmniej 90 litrów takiej wody dziennie.