Ocena roczna pracownika może usprawniać pracę w firmie. Ale też mieć wpływ na decyzję o zwolnieniu danej osoby

Praca Dołącz do dyskusji
Ocena roczna pracownika może usprawniać pracę w firmie. Ale też mieć wpływ na decyzję o zwolnieniu danej osoby

W obecnej chwili coraz większa liczba pracodawców decyduje się na wprowadzenie ocen pracowników jako elementu usprawniającego działalność firmową. Mimo tego pracownicy mogą różnie oceniać tego typu praktyki. Duża część zatrudnionych źle czuje się w takiej sytuacji i interpretuje tego typu system ocen jako narzędzie kontroli nad nimi. Czasami ocena roczna może także prowadzić bezpośrednio do zwolnienia pracownika.

Ocena roczna przynosi wiele korzyści pracodawcy i może mieć wpływ na lepsze wyniki firmy

Wielu pracodawców wprowadza system oceny rocznej po to, aby osiągnąć lepsze wyniki na polu motywacji pracowników. Zrównanie pozytywnego i negatywnego feedbacku może wpływać na wydajność pracownika, który wie, że jego praca podlega regularnej ocenie.

Ocena roczna może również mieć wpływ na edukację pracownika. Pracodawca ma możliwość weryfikowania jego wiedzy nie tylko na bieżąco, ale także w systemie zbiorczym, np. podczas edukacyjnego spotkania raz do roku.

Prawidłowo przeprowadzony system oceny rocznej ma także niebagatelny wpływ na rozwój osoby zatrudnionej. Pracodawca, jeżeli tylko ma takie plany, może wprowadzić indywidualne plany rozwoju dla każdego zatrudnionego. Aby zweryfikować postępy edukacyjne pracownika, może zdecydować się na wprowadzenie oceny rocznej, która stanowi swego rodzaju podsumowanie wszelkich postępów zawodowych zatrudnionego.

W wielu miejscach pracy kolejna z rzędu niska ocena roczna może wiązać się ze zwolnieniem pracownika

System ocen rocznych to niezwykle dobre narzędzie dla każdego pracodawcy, przynoszące wiele korzyści firmie. Jednak jeżeli spojrzymy z punktu widzenia pracownika, często sprawa nie jest już tak bardzo pozytywna. Ocena roczna może stanowić dla wielu firm aspekt, który decyduje o tym, czy pracownik zostaje w firmie na dłużej. Często bywa tak, że druga z rzędu ocena roczna poniżej oczekiwań pracodawcy, może wiązać się ze zwolnieniem pracownika, a w wielu firmach może się to stać już po kilku lub kilkunastu miesiącach od zatrudnienia danej osoby.

Wielu ekspertów podkreśla jednak, że sama niska ocena roczna nie wystarczy do tego, aby móc zwolnić pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania go szczegółowo o powodach zwolnienia. Nie wystarczy więc przedstawić mu osobiście wyników raportu rocznego, ogłosić je na spotkaniu lub oznajmić mu na osobności, że nie spełnia oczekiwań. System ocen rocznych nie może także zastępować szczegółowego i dokładnego uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę, która jest w pełni rozumiała dla pracownika.