Projekt nowych ułatwień dla przedsiębiorców. Pakiet Przyjazne Prawo będzie skuteczniejszy niż Konstytucja dla Biznesu?

Biznes Firma Dołącz do dyskusji (104)
Projekt nowych ułatwień dla przedsiębiorców. Pakiet Przyjazne Prawo będzie skuteczniejszy niż Konstytucja dla Biznesu?

Konstytucja dla Biznesu, mimo że hucznie ogłaszana, w praktyce nie przyniosła przedsiębiorcom aż tyle korzyści, ile można by się było spodziewać. Rząd jednak nie poddaje się. Tym razem Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowało Pakiet Przyjazne Prawo, który ma być zbiorem ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu.

Pakiet Przyjazne Państwo: ograniczenie obciążeń regulacyjnych

Pakiet Przyjazne Prawo to projekt ustawy, która wprowadzałaby poprawki lub nowe zapisy do wielu innych ustaw. Celem pakietu jest ograniczenie obciążeń regulacyjnych w wielu branżach – od pocztowej czy telekomunikacyjnej, przez hotelarską aż po usługi płatnicze. Ponadto Pakiet ma stworzyć lepsze warunki do rozwoju mikro-, małych i średnich firm. Ministerstwo twierdzi, że obecnie polskie prawo jest w wielu aspektach zbyt restrykcyjne, w niektórych przypadkach – niekonsekwentne.

Najważniejsze zmiany

Wśród zmian wymienionych przez ministerstwo można znaleźć m.in. wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie, prawo do błędu przez pierwszy rok prowadzenia działalności dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw czy np. ochronę konsumencką dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. To by oznaczało, że będą mieli m.in. prawo do reklamacji, tak jak zwykły konsument. Ministerstwo postanowiło zająć się także ułatwieniami dla rzemiosła. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to rzemieślnicy będą mogli zakładać spółki bez utraty statusu rzemieślnika.

Pakiet Przyjazne Prawo: realne zmiany czy może polityczny PR?

Trudno w tym momencie wyrokować, czy Pakiet Przyjazne Prawo będzie wnosił realne zmiany dla przedsiębiorców, czy też może są to w większości kosmetyczne poprawki do istniejących już przepisów. Na pierwszy rzut oka najbardziej interesującymi, proponowanymi zmianami wydaje się prawo do błędu i ochrona konsumencka dla przedsiębiorców. Pytanie też, jaki będzie ostateczny kształt projektu – w tym tygodniu trafi on do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Tym samym nie wiadomo, czy Pakiet Przyjazne Prawo miałby w ogóle jeszcze szansę wejść w życie w tej kadencji. Można się też zastanawiać, czy nowe, dość śmiałe zapowiedzi ministerstwa nie skończą się tak jak w przypadku Konstytucji dla Biznesu.